Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20 4 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przydą synowie israelszczy i wszytko pospolstwo na puszczą Syn miesiąca pirwego i ostał lud w Kades. A tu jest umarła Maryja i pogrzebiona jest na tem mieścu. [2] »A gdyż potrzebował lud wody, sebrali się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi [3] »z krzykiem gniewnym i rzekli: „Bychom byli zginęli miedzy bracią naszą przed Panem! [4] »Przecześ wywiodł zbor boży na puszczą, abychom i my, i dobytki nasze zmarli. [5] »Przecz❬ś❭cie nas wywiodli z Ejipta a przywiedliście nas na to mieśce psotne, na niemże nie może siać ani się figi rodzą, ani wino, ani zarnata jabłka, nadto i wody nie ma ku piciu?” [6] »Tedy Mojżesz i Aaron wnidzie w stan zaślubienia niechawszy pospolstwa i padłasta nagle na ziemi, i zawołałasta ku Bogu rzekąc: „Panie Boże, usłysz wołanie ludu tego to a otworz jim skarb twoj, studnią wody żywej, aby nasyceni przestali szemrania swego”. I wzjawiła się sława boża nad nimi, [7] »i mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [8] »„Weźmi rozgę i zgromadź lud ty i Aaron brat twoj, i mowcie ku skale przed nimi, a ona da wodę. A gdyż wywiedziecie wodę z skały, pić będzie wszytka wielkość i dobytki jej”. [9] »Przeto wziął Mojżesz rozgę, jenże był❬a❭ przed obliczym bożym, jakoż przykazał jemu Bog, [10] »zgromadziw mnostwo przed skałą rzecze k nim: „Słyszcie, nieposłuszni i niewierzący! Zali z skały tej to moc będziem wam wodę wywieść?” [11] »A gdyż podniosł rękę Mojżesz, uderzyw rozgą dwojc w krzemień, wyszły są wody obfite[j], tak że lud piłby i dobytek. [12] »I rzecze Pan ku Mojżeszowi i ku Aaronowi: „Przeto żeście nie uwierzyli mnie, byście poświęcili mnie przed synmi israelskimi, nie wwiedziecie ludzi tych to w ziemię, jąż ja dam wam”. [13] »Ta jest woda odmawiania, gdzież są się karcili synowie israelszczy przeciwko Panu a poświęcon jest miedzy jimi. [14] »Zatym posłał Mojżesz posły z Kades ku krolowi edomskiemu, by jemu powiedzieli: „Toć wskazuje brat twoj Israel: Ty wiesz wszytko usile, jeż to jest nas przyścigło, [15] »kako są otcy naszy przyszli do Ejipta a przebywali❬smy❭ tamo wiele czasow, i nędzili nas Ejipszczy i otce nasze, [16] »a kakosmy wołali ku Bogu i usłyszał jest nas a posłał jest anjoła swego, jenże wywiodł nas z Ejipta. A toćsmy już w mieście Kades, ktoreż to jest na poślednich krainach twych, [17] »prosimy, aby nam odpuścił jić przez twą ziemię. Nie pojdziemy po rolach ani po winnicach, nie będziem pić wody z studnic twych, ale podziem po drodze ❬...❭ 
«  4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20 4 Księga Mojżeszowa 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.