Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  4 Księga Mojżeszowa 22 4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Balaam ku Balakowi: „Udziałaj mi tu siedm ołtarzow a przypraw tyleż cielcow i tejże liczby skopow”. [2] »A gdyż uczyni podle rozkazania Balaamowa, włożyli społu cielca i skopu na ołtarz. [3] »I rzecze Balaam ku Balakowi: „Postoj maluczko podle obiaty swej zapalonej, acz odydę, zali snad potka mię Bog, a csokoli przykaże, powiem tobie”. [4] »A gdyż odszedł rychło, potkał ji Bog i rzecze Balaam k niemu: „Siedm - rzekł[eśm] - ołtarzow udziałałeśm tobie i włożyłem cielca i skopu z wirzchu”. [5] »Tedy Pan włoży w usta jego słowo i rzecze: „Wroci się ku Balaakowi i to powiesz”. [6] »Wrociw się najdzie[sz] stojącego Balaaka u obiety swej zapalonej i wszytki książęta moabitska, [7] »a wziąw przysłowie swe rzekł: „Z Aran przywiodł mię krol Balaak moabitski, z gory słunecznego wschodu. Pojdź - rzecze - a poklni Jakoba, pośpiesz a pokalaj Israela. [8] »Kako złorzekę tego to, jegoż jest nie poklął Bog? Ktorym rozumem posromocę, jegoż to Bog nie posromocił? [9] »S wirzchnich skał uźrzę ji a z pagorkow uznamionam ji, lud sam przebywać będzie a miedzy narody nie będzie policzon. [10] »Kto zliczyć będzie moc proch Jakubow i poznać liczbę ❬plemienia❭ israelskiego? Umrzy, duszo moja, śmiercią sprawiedliwych i będą skończona ma jim podobna”. [11] »I rzecze Balaak ku Balaamowi: „Cso jest to, jeż to czynisz? Wezwałem ciebie, aby poklął nieprzyjaciele me, a ty przeciw temu błogosławisz jim”. [12] »Jemuż on odpowiedział: „Zali jine mogę mowić, niż cso przykazał Pan?” [13] »I rzecze Balaak ku Balaamowi: „Podzi se mną na jine mieśce, odkądże niektorę część Israela uźrzysz, a wszego nie będziesz moc widzieć, a odtąd poklni ji”. [14] »A gdyż wiedzie ji z sobą na wysokie mieśce na wirzch gory Fazga, udziałał Balaam siedm ołtarzow i wkładw z wirzchu cielca i skopu[15] »rzecze ku Balakowi: „Stoj tu podle obiaty zapalnej swej, dojądże ja pośpieszę w pośrzacaj Panu”. [16] »Jegoż gdyż Pan pośrzatł a włoży słowo swe w jego usta, rzecze: „Wroć się ku Balakowi a to powiesz jemu”. [17] »Wrociw się nalazł ji stojącego podle obiaty swe zapalnej i książęta moabitska s nim. K niemuż Balaak: „Cso ❬– rzecze –❭ mowił jest Pan?” [18] »Tedy przyjąw on przysłowie swe i rzecze: „Stoj, Balaku, a badaj się, słysz, synu Zeforow! [19] »Nie jest Bog jako człowiek, by łgał, ani jako syn człowieczy, by się mienił. Przeto rzekł jest, a nie uczyni? Mowił jest, a nie napełni? [20] »Ku przeżegnaniu jestem przywiedzion, przeżegnania zapowiedzieć nie mogę. [21] »Nie jest pogańska modła w Jakobie ani jest widzian pogański bog w Israelu. Pan Bog jego s nim jest a źwięk wicięstwa krolewskiego w niem jest. [22] »Pan Bog wywiodł ji z Ejipta, czyjaż siła przyrownawa się jenorożcowi. [23] »Nie czar w Jakobie ani wieszczba w Israelu. A czasy swymi powiedziano będzie ❬Jakobowi i❭ Israelowi, cso jest uczynił Bog. [24] »Toć lud jako lwica powstanie a jako lew podniesie się, nie ulęże, dojąd nie pożrze plonu a zabitych krew wypije”. [25] »I rzecze Balaak ku Balaamowi: „Ani poklinaj jich, ani pożegnawaj”. [26] »Tedy on rzecze: „Zaliciem nie rzekł tobie, że csokoli mi Bog przykaże, to uczynię?” [27] »I rzecze Balaak k niemu: „Pojdź, powiodę cię na jine mieśce. Zali sna ślubi się Bogu, aby odtąd poklął je”. [28] »A gdyż wwiedzie ji na wirzch gory Fegor, ktoraż to patrzy na puszczą, [29] »powie jemu Balaam: „Udziałaj mi tu to siedm ołtarzow a przypraw tylkie skopow i tej liczby cielcow na wszystkich ołtarzoch”. [30] »I uczynił Balaak, jako Balaam przykazał, i wkład cielce i skopy na wszystki ołtarze. 
«  4 Księga Mojżeszowa 22 4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.