Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy przystąpiwszy dziewki Salfaad syna Efforowa, syna Galaadowa, syna Machyr, syna Manasse, jenże był jest syn Jozefow, ktorychże to ta to jimiona są: Maala a Noa, a Egla, a Melcha, a Tersa, [2] »i stały przed Mojżeszem a Eleazerem kapłanem ❬i❭ przede wszemi książęty ludu we drzwiach stanu zaślubienia, i rzekły: [3] »„Ociec nasz umarł jest na puszczy a nie był je w zwadzie Chore, jaż to jest wzbudzona przeciw Panu za Chore, ale w swem grzesze umarł jest. Ten jest nie miał samcow synow. Przecz zgładzono jest jimię jego z czeladzi jego, przeto że jest nie miał syna? Dajcie nam jimienie miedzy bliznymi naszego otca”. [4] »I wzniesie Mojżesz przą jich na sąd Panu, [5] »jenże rzecze jemu: [6] »„Sprawiedliwej rzeczy proszą dziewki Salfaad, daj jim jimienie miedzy bliznymi otca jich, ać jim spadnie dziedzictwem. [7] »Ale k synom israelskim mow to: [8] »Człowiek, ktory umrze przez syna, ku dziewce dziedzictwo jego przydzie. [9] »Pakliby dziewki nie miał, będzie mieć namiastki bracią swą. [10] »Pakliby braciej nie miał, dajcie dziedzictwo braci otca jego. [11] »Jestliby ani stryjow miał, dajcie dziedzictwo tym, ktorzyż są blizny jego. I będzie to synom israelskim święto prawem wiecznym, jakoż przykazał Pan Mojżeszowi”. [12] »I rzekł jest Pan ku Mojżeszowi: „Wznidzi na gorę tę to Abarym a opatrz ziemię tę to odtąd, ktorąż to dam synom israelskim. [13] »A gdyż ją opatrzysz, pojdziesz i ty k ludu swemu, jakoż jest szedł Aaron brat twoj, [14] »boś uraził mię na puszczy Syn w przeciwieństwie wielikości aniś [się] chciał poświęcić mnie przed nimi nad wodami, toć są wody odmowienia w Kades na puszczy Syn”. [15] »Jemuż odpowiedział Mojżesz: [16] »„Obmyśl, Panie Boże duch❬ow❭ wszelkiego mięsa, człowieka, jenże by był nad wielikością tą to  [17] »a by mogł wynić i wnić przed nimi i wywieść i wwieść je, aby nie był lud boży jako owca przez pastyrza”. [18] »I rzecze Pan ku Mojżeszowi: „Weźmi Jozue syna Nunnowa, męża, w niemże jest duch boży, a włoż nań rękę swą. [19] »Jenże stanie przed Eleazarem kapłanem i wszej wielikości [20] »i dasz jemu przykazanie wszech patrzących na to a część sławy twej, aby posłuchali jego wszytka sebrania synow israelskich. [21] »Prze to, aczby ❬co❭ uczynić było, Eleazar kapłan poradzi się z Bogiem, k słowu jego wynidzi❬e❭ i wnidzi❬e❭ on a wszytcy synowie israelszczy s nim i jine sebranie”. [22] »I uczyni Mojżesz, jakoż przykazał Pan. A gdyż pojął Jozue, postawi ji przed Eleazarem kapłanem a przede wszem zborem ludu, [23] »a włoży ręce na jego głowę, a wszytko obnowi, coż przykazał Pan. 
«  4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.