Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak siodmego miesiąca pirwy dzień sławny i święty będzie wam, wszelkiego działa robotnego nie czyńcie w niem, bo dzień źwięczny a trąbny jest. [2] »A ofierujcie ofiarę zapalną ku woni przechętnej Panu cielca z stada jednego, skopu jednego, baranow rocznych niepokalanych siedm [3] »a ku obiecie jich bieli ❬olejem❭ pokropione trzy dziesiątki po wszech cielcoch, dwa dziesiątki po skopoch, [4] »jeden dziesiątek po baranu, jichże to jest społu siedm, [5] »a kozła za grzech, jenże ❬s❭ie ofiaruje za oczyszczenie ludzkie [6] »kromie obiaty kalendowe s obiatami jego na obiatę zapalną wieczną z obiatami jego palącymi obyczajnymi, tymże obycza❬j❭em ofiarujcie k woni przechętnej Panu kadzidło. [7] »A dziesiąty dzień tego miesiąca siodmego będzie wam święty i dostojny i znędzicie dusze swe a wszelkiego działa robotnego nie czyńcie w niem. [8] »A ofiarujecie obiatę Panu ku woni przechętnej cielca z stada jednego, skopu jednego, baranow rocznych niepokalanych siedm [9] »a ku obiatam jich bieli ole❬j❭em pokropione trzy dziesiątki po wszech cielcoch, dwa dziesiątki i po skopiech, [10] »dziesiątą część dziesiątka po wszech baranoch, jichże to jest społu siedm baranow, [11] »a kozła za grzech kromie tego, jeż to ❬jest❭ obyczajno ofierować za winę ku oczyszczeniu na obiatę wieczną w świątyni i ❬z❭ palącymi rzeczami jich. [12] »Ale piątynaćcie dzień miesiąca siodmego, jenże będzie wam święty i dostojny, wszelkiego działa robotnego nie czyńcie w niem, ale sławny będzie Panu dzień za siedm dni. [13] »I ofiarujecie obiatę ku woni przechętnej Panu cielcow z stada trzynaćcie, skopy dwa, baranow rocznych niepokalanych czternaćcie [14] »z palącymi rzeczami jich bieli olejem pokropione trzy dziesiątki po każdych cielcoch, jichże to społu jest cielcow trzynaćcie, a dwa dziesiątki ❬skopu❭ jednemu, to jest społu dwiema skopoma, [15] »a dziesiątą część dziesiątka każdemu baranu, jichże to społu baranow czternaćcie, [16] »a kozła za grzech kromie obiaty wiecznej a obiaty ❬i obiaty❭ palące jego. [17] »Drugiego dnia ofiarujecie cielcow z stada dwanaćcie, skopy dwa, baranow rocznych niepokalanych czternaście [18] »a ofiary suche i obiaty palące wszech po cielcoch i skopiech, i po baraniech porządnie sławić będziecie [19] »i kozła za grzech kromie obiaty wiecznej, i obiaty suche i palące jego. [20] »Trzeciego dnia ofierujecie cielcow jedennaście, skopy dwa, baranow rocznych niepokalanych czternaście, [21] »a obiaty suche, a ofiary palące wszech po cielcoch a skopiech i po baraniech porządnie sławić będziecie, [22] »a kozła za grzech kromie obiaty wiecznej, ofieruje [wieczne] suche i palące jego. [23] »Czwartego dnia ofiarujcie cielcow dziesięć, skopy dwa, baranow rocznych niepokalanych czternaście [24] »i ofiary suche, i obiaty palące wszech po cielcoch i skopiech, i baraniech porządnie sławić będziecie, [25] »i kozła za grzech kromie obiaty wiecznej i ofiary suchej i palącej jego. [26] »Piątego dnia ofierujecie cielcow dziewięć, skopy dwa, baranow rocznych niepokalanych czternaście [27] »i ofiary suche i palące rzeczy każdych po cielcoch i po skopiech, i po baraniech [każdych] porządnie sławić będziecie [28] »i kozła za grzech kromie obiaty wiecznej i ofiary suchej jego i palącej. [29] »Szostego dnia ofierujcie cielcow ośm, skopy dwa, baranow rocznych niepokalanych czternaście [30] »i ofiary suche i palące rzeczy wszech po skopiech i cielcoch, i baraniech rządnie sławić będziecie [31] »a kozła za grzech kromie obiaty wiecznie i obiaty jego suche i palące. [32] »Siodmego dnia ofiarujecie cielcow siedm, skopy dwa a baranow rocznych niepokalanych czternaście [33] »i ofiary suche i palące wszech po cielcoch i po skopiech, i baraniech porządnie sławić będziecie [34] »i kozła za grzech kromie obiaty wiecznej i obiaty suchej jego i palącej. [35] »Osmego dnia, jenże jest przesławny, wszelkiego działa ❬robotnego❭ nie czyńcie w niem, [36] »ofierujcie obiatę k woni przechętnej Panu cielca jednego, skopu jednego, baranow rocznych niepokalanych siedm [37] »i ofiary suche i palące wszech po cielcoch i skopiech, i po baraniech porządnie sławić będziecie [38] »a kozła za grzech kromie obiaty wieczne i palące jego ofiary i suche. [39] »To ofiarować będziecie Panu na gody wasze, kromie ślubu a ofiar dobrowolnych, w ofierze i obiaty palące i obiaty pokojne”. [40] »(30:1) A wyprawiw Mojżesz synom israelskim wszytko, coż mu Pan przykazał, 
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.