Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30 4 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(30:2) i mowił jest ku książętom s rodu synow israelskich: „Ta to jest rzecz, jąż przykazał Pan: [2] »(30:3) „Gdyż kto z mężow zaślubi Panu albo się zawiąże przysięgą, nie uczyni wzruszonego słowa swego, ale wszytko, coż ślubi, napełni. [3] »(30:4) Niewiasta gdyżby cso ślubiła a zawiązała się przysięgą, sąc w domu otca swego a jeszcze w wieku dziewczem, a wzwiedziałby ociec ślub i to, coż jest ślubiła i przysięgę, jąż to zawiązała duszę swą, a przemilczał, dłużna będzie ślubem, [4] »(30:5) cożkoli ślubiła jest i zaprzysięgła, skutkiem napełni. [5] »(30:6) Pakliby natychmiast jako usłyszy, ociec zapowie jej, i śluby i przysięgi jej wzruszony będą ani winna ślubienia dzierżeć będzie, przeto że odpowiedział ociec jej. [6] »(30:7) Pakli męża mając ślubiła niecso a jedną słowo z ust jej wyszedwszy a duszę swą zawiązała przysięgą, [7] »(30:8) ktoregoż dnia usłyszałby mąż a nie zapowiedziałby, ślubu dłużna będzie, napełni, cożkoli ślubiła jest. [8] »(30:9) Pakli usłyszaw natychmiast zapowie a zawrze wszytki przysięgi jej i słowa, jimiż to jest zawiązała duszę swą, miłościw jej będzie Pan. [9] »(30:10) Wdowa i rozwiedziona, cożkoli ślubi, napełni. [10] »(30:11) Małżonka w domu męża swego gdyż się ślubem zawiąże a przysięgą, [11] »(30:12) usłyszyli mąż a milczałby ani zapowie ślubu, spełni, cożkoli ślubiła. [12] »(30:13) Pakli natychmiast zapowie, nie będzie winna ślubu, bo ji jest mąż zapowiedział a Bog jej odpuści. [13] »(30:14) Pakliby ślubiła i przysięgą się zawiązała, aby postem albo jinych rzeczy ucirzpienim znędziła duszę swą, na woli mężowej będzie, aby uczyniła albo nie uczyniła. [14] »(30:15) Pakliby usłyszał mąż a zamilczał, a do drugiego dnia zapowiedzi przedłużyłby, cożkoli zaślubiłaby albo ślubiła jest, napełni, bo natychmiast usłyszaw, zamilczał jest. [15] »(30:16) Pakli zapowie jej, jakoż napirwej widział, poniesie on grzech jej”. [16] »(30:17) Ta to są prawa, jeże to przykazał Pan Mojżeszowi miedzy mężem a żoną, miedzy otcem a dziewką, jeż to w dziewczem stawu jeszcze jest albo ktora bydli w domu otca swego. 
«  4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30 4 Księga Mojżeszowa 31  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.