Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To mowił jest Pan ku Mojżeszowi w polu moabskiem nad Jordanem przeciw Jerycho: [2] »„Przykaż synom israelskim, ać dadzą sługam kościołowym z jimienia swego [3] »miasta ku mieszkaniu a przedmieście jich wokoł, ać sami w mieściech przebywają, a przedmieście będzie dobytkom a i bydłom, [4] »ktoreż od muru miesckiego zewnątrz wokoł na tysiąc kraczajow się rozciągnie. [5] »Przeciw wschodu słunecznemu dwa tysiąca łokiet będzie, takież przeciw południu będzie dwa tysiąca, a k morzu, ktoreż patrzy na zapad słuńca, takaż miara będzie, a połnocna strona tymże czysłem dokona się i będzie miesto na pośrzodce, a sewnątrz przedmieście. [6] »Ale z tych miast, ktoreż sługam kościelnym dacie, szeć będzie ku pobiegłych pomocy oddzielono, aby uciekli do nich, ktoż przeleje krew, a kromie tych jine dwie a czterdzieści, [7] »to jest wszytkich społu ośm a czterdzieści z przedmieściami swymi. [8] »A ta miasta, ktoraż będą dana s jimienia synow israelskich od tych, ktorzyż więcej mają, więcej wzięto będzie, a ktorzyż mnie, ❬mnie❭. Wszytcy podle miary dziedzictwa swego dadzą miasta sługam kościelnym”. [9] »I rzecze Pan ku Mojżeszowi: [10] »„Mow synom israelskim a powiesz k nim: Kgdyż przejdziecie Jordan i wnidziecie w ziemię kanaańską, [11] »opatrzcie, ktora miasta mają być ku pomocy uciekłym, ktorzyż by nie chcąc krew przeleli, [12] »w nież to gdyż uciecze zbiegły, przyrodzony zabitego nie będzie moc jego zabić, dojąd nie stanie przed obliczym wszego mnostwa a wina jego sądzona będzie. [13] »z tych miast, ktoreż ku pobiegłych pomocy oddzielony, [14] »trzy będą za Jordanem, a trzy w ziemi kanaańskiej, [15] »takież synom israelskim jako przychodzącym i pielgrzymom, aby uciekł do nich, jenże nie chcę krew przelał. [16] »Kgdyż kto żelazem urazi kogo i umrze, ktoryż jest urażon, winien będzie mężobojstwa i sam umrze. [17] »A jestli kamieniem ciśnie i łuczy kogo i od tego razu umrze, takież pomszczono będzie. [18] »A jestli drzewem kto urażon sąc umarłby, nad krwią wrogu pomszczono będzie. [19] »Blizny zabitego, wrogu jakoż popadnie, zabije natychmiast ji. [20] »A jestli kto z nienawiści człowieka goni albo lściwie nań czymżekoli wrzuci, [21] »albo sąc nieprzyjaciel ręką uderzy, a on by od tego umarł, wrog mężobojstwa winien będzie, przyrodzony zabitego natychmiast jakże by nalazł, zadawi ji. [22] »A jestliby kto z przypadu i przez nienawiści [23] »i nieprzyjaźni niecso z tego uczyniłby, [24] »a to w usłyszeniu ludu byłoby doświadczono, miedzy wrogiem i bliznym krewnym sąd by bieżał, [25] »wyzwolon będzie niewinny z ręku pomścicielowych a nawrocon będzie sądem do miasta, do niegoż by uciekł, i będzie tam bydlić, dojąd wieliki kapłan, jenże olejem świętym mazan jest, nie umrze. [26] »A jestli wrog przez miedze miesckie, ktoreż zbiegłym ustawiony są, [27] »nalezion będzie a zabit byłby od tego, jenże mściciel jest krwie, przez winy będzie, ktoż ji zabije, [28] »bo jest [jest] miał zbiegły aż do śmierci biskupowej być w mieście, a gdyż zginie, mężobojca nawroci się do ziemie swej. [29] »Ty to wieczna będą i włostna we wszech przebytcech waszych. [30] »Mężobojca pod świadectwem cirzpieć będzie, na jednego świadeczstwo niżadny nie będzie potępion. [31] »Nie weźmiecie wypłaty od niego, ktoryż jest winien krwie, ale natychmiast i on umrze. [32] »Wyświeconi i zbiegowie przed śmiercią biskupową nikakiej do swych miast wrocić się mogą [33] »ani pokalajcie ziemie przebytka waszego, ktoraż niemądrych krwią pokalałaby się, ani jinako oczyszczona może być, jedno przez tego krew, jenże jest drugiego ❬krew❭ przelał. [34] »A tak oczyszczono będzie wasze jimienie, a ja przebywać będę s wami. Bo ja jestem Pan, jenże przebywam miedzy syny israelskimi”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.