Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36 5 Księga Mojżeszowa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy przystąpili i książęta czeladzi Galaadskich synowie Machyr, synowie Manasse z pokolenia synow Jozefowych i mowili są Mojżeszowi przed książęty israelskimi, i rzekli są: [2] »„Tobie, panu naszemu, przykazał Bog, aby ziemię po losu rozdzielił synom israelskim i takież dziewkam Salfaad, brata naszego, dał jimienie słusznie otcu, [3] »jeż to gdyż jinego pokolenia ludzie pojmują sobie za żony, padnie s nimi jimienie jich a przeniesiono będzie do jinego pokolenia z naszego dziedzictwa, a tak się umniejszy. [4] »A tak będzie, że gdyż [będzie] miłościwe, to jest piącidziesiąt❬e❭, lat❬o❭ przepuszczenia przydzie, słożon będzie losowy rozdział a jinych jjimienie k jinym pojdzie”. [5] »Odpowiedział Mojżesz k synom israelskim przykazanim bożym rzekąc: „Prawie pokolenie Jozefowo mowiło jest, [6] »bo jest to to prawo dziewek Salfaad od Boga wydano, żeby się swadźbiły, z kimże chcą, ale tylko ludu z swego pokolenia, [7] »aby się nie przymiesiło jimienie synow israelskich z pokolenia w pokolenie. Bo wszystcy mężowie pojmą żony z pokolenia i przyrodzenia swego [8] »a wszytki żony męże z pokolenia tegoż pojmą, aby dziedzicstwo ostało w czeladziach, [9] »ani sobie smieszana będą pokolenia, ale tak ostaną, [10] »jakoż są Bogiem rozłączona”. I uczyniły dziewce Salfaad tak, jakoż jim było przykazano, [11] »i uczyniły swadźbę Maala a Tersa, Egla a Melcha, a Noa z syny stryja swego, [12] »z czeladzi Manassowej, jenże jest był syn Jozefow, a jimienie, ktoreż to było jim oddano, ostanie w pokoleniu i w czeladzi otca jich. [13] »Ty są przykazania i sądowie, ktoreż przykazał Pan przez ręce Mojżeszowy k synom israelskim w polu moabskiem za Jordanem przeciw Jerycho. 
«  4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36 5 Księga Mojżeszowa 1  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.