Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi a ku Aaronowi rzekąc: [2] »„Weźmicie liczbę synow Kaatowych z pośrzodku sług kościelnych po domiech a po czeladnikoch swych [3] »od trzechdziesiąt lat a nadto aż do pięćdziesiąt lat, [a] wszytcy, jiż to wchadzają [do kościołow], aby stali a przysługowali w stanu zaślubienia. [4] »Ten to jest rząd synow kaatskich, w stan[u] zaślubienia a w święć świętych [5] »wchadzać będą Aaron a synowie jego, gdyż ruszyć mają stany, i sejmą oponę, ktoraż wisi przed drzwiami, owiną w nię skrzynią świadeczstwa [6] »a przykryją potem zasłoną modrych skor a ukażą s wirzchu płaszcz modry a wewleką zaboje. [7] »A stoł takież obietny owiną modrym płaszczem a włożą s nim kadzidlnicę, tarłkę a czaszę, a złotnicę ku palącej obiecie [lewi], chleby zawżdy na niem będą. [8] »Rozpostrą s wirzchu płaszcz czyrwony, a ten lepak przykryją zasłoną modrych skor a wewleką zaboje. [9] »Wezmą i płaszcz modry, jimże to przykryją świecidlnik z świecid ❬...❭ 
«  4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 13  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.