Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż zatraci Pan Bog twoj narody, jichże to ziemię tobie podda a odzierżysz ją, ❬i❭ będziesz przebywać w mieśc❬iech❭ jich i w domiech, [2] »trzy miasta wyłączysz sobie pośrzod ziemie, jąż to Pan Bog twoj da tobie ku jimieniu, [3] »zrownasz pilnie drogę ziemie a na trzy drogi rownie wszytkę krajinę twą rozdzielisz, aby miał blisko uciec wrażający, jenże prze wraz pobiegł. [4] »To prawo będzie wrażedlnika pobiegłego, jegoż żywot ma się zachować: Ktoż by zabił bliznego swego nie chcę i jenże by w[s]czora i trzeciego dnia niżadnej nienawiści nie miał przeciw jemu, a tak było uiszczono, [5] »ale szedw s nim do lasa proście rębać drzew a w drzewnem rąbaniu spadnąc siekira z toporzyska, raniłaby przyjaciela jego i zabiłaby ji, ten do jednego z tych miast uciecze a żyw będzie, [6] »aby snad blizny onego, jegoż jest krew przelana, boleścią sąc rozniecon ❬nie❭ goniłby jego i uścignął, byłaliby dalsza droga a zabiłliby duszę jego, jenże nie jest winien śmierci, albo żadnej nienawiści nie miał przeciwko temu, ktory jest zabit, drzewie, [mając gniew] jest nalezion. [7] »A przeto przykazuję tobie, aby trzy miasta w rownej dali od siebie rozdzielił. [8] »Ale gdyż rozszyrzy Pan Bog twoj miedze twe, jakoż jest przysiągł otcom twym, ❬i❭ da tobie wszystkę ziemię, ktorąż jest jim ślubił, [9] »ale wszak acz będziesz ostrzegać przykazania jego a uczynisz, coż ja dziś przykazuję tobie, aby miłował Pana Boga twego i chodził po drogach ❬jego❭ po wszytki czasy, przydasz sobie jina trzy miasta ku pirwszym uczynionym miastom trzem a tak jich w czysło liczby podwojisz, [10] »aby nie była przelana krew niewinna w pośrzodku ziemie, ktorąż Pan Bog twoj da tobie k jimieniu, i nie będziesz winien krwie. [11] »A jestliby kto nienawidział bliznego swego i składa leść o jego żywocie, powstaw ranił ji, eżby umarł, a sam by uciekł do jenego ❬z❭ drzewiej uczynionych miast, [12] »poślą starosty tego miasta i wyciągną ji z tego miasta uciekłego i dadzą ji w rękę bliznego, jegoż krew przelana jest, i umrze. [13] »Ani się nad nim smiłujesz i odniesiesz niewinną krew z Israela, ać się dobrze stanie tobie. [14] »Nie przejmiesz ani przeniesiesz miedz bliznego swego, jeż to są wyryli pirwszy k jimieniu twemu, ktoreż to Pan Bog twoj da tobie w ziemi, ktorąż to przymiesz ku jimieniu. [15] »Nie stanie jeden świ❬a❭dek przeciw nikomu, ktoryżkoli grzech byłby jego albo wina, ale w uściech dwu albo trzech świadkow stanie wszelkie słowo. [16] »A jestli stanie świadek łżywy przeciw człowieku, winię ji przestąpienim zapowiedzienym, [17] »stanieta oba, jichże to prza jest, przed Panem w widzeniu kapłańskiem i sądowem, jeż to w tych dnioch są. [18] »A gdyż pilnie wzbadając się najdą krzywego świadka, że przeciw swemu bliznemu powiedział krzywdę, [19] »odpłaci jemu, jakoż on bliznemu swemu mienił uczynić, i odniesiesz złość z pośrzodka twego, [20] »a jini usłyszawszy mieliby strach a nikakież śmieliby tegoż uczynić. [21] »Nie slutujesz się nad nim, ale duszę za duszę, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę pożędaj. 
«  5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.