Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie wnidzie czyszczony albo zdawione łono mając, albo odjęte, albo odrzazane mając w kościoł boży. [2] »Nie wnidzie wyleganiec, jenże jest z proznej niewiasty urodzon, w kościoł boży aż do dziesiątego pokolenia. [3] »Amonicszczy a Moabiszczy takież do dziesiątego pokolenia nie wnidzie w kościoł boży eż na wieki, [4] »bo są nie chcieli was potkać z chlebem a s wodą na drodze, gdyście wyszli z Ejipta, a najęli są przeciw tobie Balaama syna Beorowa z Mezopotanijej Syrskiej, aby cię przeklął, [5] »i nie chciał jest Pan Bog twoj usłyszeć Balaama a obrocił klątwę jego w pożegnanie twe, przeto że cię miłował. [6] »Nie uczynisz sobie s nimi miru ani ględaj jich dobrego wszytki dni żywota twego na wieki. [7] »Nie wzgardzisz Idumejskim, bo brat twoj jest, ani Ejipskim, boś przychodniem był w ziemi jego. [8] »Ktoż się urodzi z nich, w trzeciem pokoleniu wnidą w kościoł boży. [9] »Gdyż wynidziesz przeciw wrogom swym w boj, ostrzegaj się ode wszej złej rzeczy. [10] »Będzieli miedzy wami człowiek, jenże by nocnym snem był pokalan, wynidzie z stanow [11] »a nie wroci się aż do wieczora, a umyje się wodą i po słuniecznem zachodu wroci się do stanu. [12] »Będziesz mieć wychod przed stany, k niemuż przydziesz prze przyrodzoną przygodę, [13] »niosąc kołek na pasie, a gdyż siędziesz, okopasz około ciebie a łajna pierścią przykryjesz [14] »na tem mieścu, na ktoremżeś oblekczon, bo Pan Bog twoj chodzi pośrod stanow, aby cię wyprościł a podał tobie nieprzyjaciele twe, a twoji stanowie będą święci, a niżądny smrod nie pokaże się w nich ani cię opuści. [15] »Nie wydasz panu parobka jego, ktoryż k tobie uciecze, [16] »a będzie z tobą bydlić w mieścu, ktoreż się jemu ślubi, i w jednem z twych miast ać tu odpoczywa, a nie smęć jego. [17] »Nie będzie zła dziewka miedzy dziewkami israhelskimi ani nieczysty z synow israhelskich. [18] »Nie będziesz ofierować roboty z swej nieczystoty ani zapłaty psiej w domu Pana Boga twego, bo cożkoli tego jest, jenże to by ślubił, bo mirzione jest oboje przed Panem Bogiem twym. [19] »Nie pożyczysz bratu twemu na lifę pieniędzy twych ani użytkow, ani żadnej jinej rzeczy, [20] »jedno cudzemu. Ale bratu twemu przez lify, coż jest potrzebien, pożyczysz a pożegna tobie Pan Bog twoj we wszem usilu twem [a] w ziemi[ę], w niąż to wnidziesz odzierżysz. [21] »Gdyż ślubisz ślub Panu Bogu twemu, nie mieszkaj spełnić, bo to ogląda Pan Bog twoj, a jestli będziesz mieszkać, za grzech tobie postawiono będzie. [22] »A jestli nie będziesz ślubować, przez grzechu będziesz, [23] »ale coż jest jedno wyszło z twych ust, spełnisz a uczynisz, cożeś ślubił Panu Bogu twemu, cożś z dobrej wolej i swymi usty przemowił. [24] »Wszedw w winnicę bliznego, zobi grona, coż się tobie lubią, ale precz nic nie wyniesiesz z sobą. [25] »A w[y]nidzieszli na pole swego przyjaciela, naszczykasz kłosow a rękama zemniesz, ale sirpem nie będziesz żęci. 
«  5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.