Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25 5 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Będzieli prza miedzy niektoryma a wyprosi sobie sędzią, ktoregoż s nich sprawiedliwego uźrzą, temu z nich prawdy swiciężenie dadzą, a nieprawego w jego niesprawiedliwości potępią. [2] »A jestli uźrzy tego, ktoż jest zgrzeszył, że jest dostojen kaźni, swlekąc ji przed sobą każy bić, podle miary jego grzechu ran miara ta to będzie[3] »ale wszak, aby liczby cztyrzech dziesiątkow nie przesiągnęli, tak aby brat twoj wielmi sąc zbit od twu oczu nie mogł odyć. [4] »Nie zawiążesz ust wołowych, gdyż młocisz w gumnie użytki twe. [5] »Gdyż przebywają bracia społu a jeden z nich umrze przez dzieci, żona umarłego nie odda się za jinego, ale pojmie brata jego i wzbudzi siemię brata swego [6] »a pirworodzonemu synu z niej zdzieje imię jego, aby się nie zgładziło jego imię z Israhel. [7] »A jestliby nie chciał pojąć żony bratra swego, jeż to z prawa ma, pojdzie żona ku bronie miesckie i wdżałuje więcszym urodzenia rzekąc: „Nie chce brat męża mego wzbudzić siemienia bratra swego w Israhel ani mnie w małżeństwo przyjąć”. [8] »Natychmiast przywołając jego opyta. Odpowieli: „Nie chcę jej sobie za żonę pojąć”, [9] »przystąpiwszy żona k niemu przed starszymi zuje boty z jego nog i plunie w oblicze jego rzekąc: „Tak się stanie człowieku, ktory nie udziała domu brata swego”, [10] »i będzie słynąć imię jego dom zutego. [11] »Będzietali dwa męża mieć miedzy sobą swar, a jeden z nich przeciwia się drugiemu pirzchliwie, a chcąc żona jedna wywadzić męża swego s ręku silniejszego, ściągnęłaby rękę i uchwyciłaby łono jego, [12] »utniesz rękę jej ani się uchylisz k niej żadną miłością. [Nie] [będziesz mieć] [13] »Nie będziesz mieć w wacku rozmajitej wagi, więcszej i mniejszej, [14] »ani będzie w domu twem miara więcsza i mniejsza. [15] »Wagi będziesz mieć sprawiedliwe i prawe, a miara rowna będzie i prawa u ciebie i będziesz żyw na ziemi długi czas, ktoryż to Pan Bog twoj da tobie. [16] »Bo ganiebny jest Panu, ktoż to czyni, a przeciwia się wszej niesprawiedliwości. [17] »Wspominaję, cso tobie jest uczynił Amalech na drodze potkaw cię, gdyżeś wyszedł z Ejipta, [18] »kako jest szedł przeciwko tobie a poślednego zastępa twego, jeż to ustawszy siedzieli, zbił, gdyżeś ty był głodem i usilim obciążon, a nie bał się jest Boga. [19] »Przetoż gdyż Pan Bog twoj da tobie odpoczynąć a podwrociłby wszytki narody w okole w ziemi ślubienia, zagładzisz imię jego pod niebem. Chowaj się a nie zapomnisz. 
«  5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25 5 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.