Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To są słowa zaślubienia, ktoreż to przykazał Pan Mojżeszowi, aby je śćwirdził z syny israelskimi w ziemi moabskiej przez tego ślubu, jenże to jim zaślubił na Oreb. [2] »I zwoła Mojżesz wszego Israhela, i powie jim: „Wyście widzieli wszytko, coż jest uczynił Pan przed wami w ziemi ejipskiej faraonowi i wszem sługam jego, i wszej ziemi jego, [3] »pokuszenia wielika, jeż to sta widziele oczy twoji, ty dziwy i znamiona wielika, [4] »a nie dał wam sierca rozumnego i oczu widzących, i uszu, jeż to by mogły słyszeć, aż do niniejszego dnia. [5] »Wiodł was czterdzieści lat po puszczy, nie zadrały są się rucha wasze ani obow waszych nog wiotchością jest zginęła. [6] »Chlebaście nie jedli, wina i jinego piciaście nie pili, abyście wiedzieli, że on jest Pan Bog wasz [7] »I przyszli❬ś❭cie na to mieśce i wyszedł jest Seon krol ezeboński a Og krol bazański, potkaw się s nami ku boju, i pobilisme je, [8] »i odzierżelismy ziemię jich, i otdalismy ku jimieniu Rubenowi a Gadowi a połpokoleniu Manassowu. [9] »Przetoż chowajcie słowa smowy tej to a pełńcie je, abyście rozumieli wszemu, coż czynicie. [10] »Wy stojicie wszystcy dziś przed Panem Bogiem waszym, książęta wasza i pokolenie, i więcszy urodzenim, i mistrze, i wszystek lud israhelski, [11] »synowie i żony wasze, przychodniowie, jiż to z tobą przebywają w staniech, przez rębaczow leśnych a jiż to snoszą wodę, [12] »aby wszedł w ślub Pana Boga i w prawie zaprzysiężonym, jeż to dziś Pan Bog twoj uderzy z tobą [13] »a wzbudzi cię sobie za lud a on będzie Pan Bog twoj, jakoż jest mowił tobie i przysiągł otcom twym Abramowi, Izaakowi a Jakobowi. [14] »Ani wam samym ja ta to zaślubienia śćwirdzaję i tych to przysiąg[ł] poćwirdzaję, [15] »ale wszystkim niniejszym i odeszłym. [16] »Bo wy znacie, kakosmy przebywali w ziemi ejipskiej a kakosmy szli po pośrodku narod ❬o❭w, przez nież to jidąc [17] »widzieliście ganiebności i sprosności, to jest modły jich, drzewo i kamień, śrebro i złoto, jemuż się modlili. [18] »Aby snad nie byli miedzy wami mąż albo żona, czeladź albo pokolenie, jegoż to by serce było odwrocono od Pana Boga twego dziś, żeby szedł i służył bogom tych narodow, i był[li]by miedzy wami korzeń płodzący żołć i gorzkość. [19] »A gdyż usłyszysz słowa przysięgi tej to, wzbłogosławi sobie w sercu swem rzekąc: „Będzie mnie mir, a będę chodzić w złości sierca swego” a przymie opiła pragnącego [20] »a Pan nie odpuści jemu, ale tedy gdyż nawięcej pirzchliwość jego rozleje się i pomsta przeciw człowieku temu i posiądzie ji wszystko przeklęcie, jeż to popisano jest w tych księgach, i zagładzi ❬Pan❭ imię jego pod niebem, [21] »i strawi ji na poginienie ze wszego pokolenia israhelskiego podle przeklęcia, jeż to w księgach tego to zakona i zaślubienia jest popisano. [22] »I rzecze narod będący i synowie, jeż to się narodzą potem, i podrożni, ktorzyż to z dalekich stron przydą, uźrzę rany ziemie tej i niemocy, jimiż to je jest snędził Pan Bog, [23] »siarą i gorącością słuneczną żgąc, tak aby więcej nie była posiewana ani cso zielonego się wsp❬ł❭odziło, na przykład przewrocenia Sodomy i Gomory, Adamy a Seboim, jeż to jest podwrocił Pan Bog w gniewie a pirzchliwości swej. [24] »I rzeką wszystcy narodowie: „Przecz jest tak Pan uczynił ziemi tej to? Ktory jest gniew i rozgniewanie jego nieśmierne?” [25] »I odpowiedzą: „Bo są opuścili smowę Pana, jąż to zaślubił otcom jich, gdyż jest je wywiodł z ziemie ejipskiej, [26] »i służyli są bogom cudzym, i kłaniali są się jim, jichże to są nie widzieli a jimże to są nie byli poddani, [27] »przetoż rozgniewało się jest pirzchanie boże przeciw tej ziemi, aby przywiodł na nie wszytki klątwy, jeż to w księgach tych to są popisany, [28] »i wyrzucił je z ziemie jich w gniewie a w pirzchaniu, a i w mirziączce wielikiej, i wyrzucił je do cudzej ziemie, jakoż dziś jiści się. [29] »Skrycie przed Panem Bogiem naszym, jenże to jawnie będzie nam [e] i synom naszym aż na wieki, bychom pełnili wszystka słowa zakonu tego to. 
«  5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.