Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 32
«  5 Księga Mojżeszowa 31 5 Księga Mojżeszowa 32 5 Księga Mojżeszowa 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Słyszcie, niebiosa, cso mowim, słysz ziemia słowa ust mych. [2] »Wzroście jako deszcz uczenie me, popłynie jako rosa przemowienie me, jako przewał na zieloność a jako kropie na trawę. [3] »Bo imię boże przyzowę, dajcie wielebność Bogu naszemu! [4] »Zwirzchowani są skutkowie boży a wszytki drogi jego sądowie, Bog wierny a przez wszej nieprawości, sprawiedliwy a prawy. [5] »Zgrzeszyli jemu, a nie synowie jego w proznościach, narodzie zły a przewrotny. [6] »Takli odpłacasz Panu, ludzie szaleni a niemądrzy? Zali on nie jest ociec twoj, jenże jest dzierżał i uczynił, i stworzył cię? [7] »Rozpamiętaj się na dawne dni, myśl o każdych narodziech, opytaj otca twego, a zwiastuje tobie, więcszych twych, a powiedzą tobie. [8] »Gdyż dzielił nawyszszy narody, gdyż rozłączał syny Adamowy, ustawił jest miedze ❬ludziem❭ podle liczby synow israhelskich, [9] »ale dział boży lud jego, Jakob powrozek dziedzicstwa jego. [10] »Nalazł ji w ziemi pustej, na groźniem mieścu, na pustem goździe ❬...❭. [44] »Przeto przydąc Mojżesz i mowił jest wszytka słowa tego to śpiewania w uszu ludzku, on a Jozue syn Nunow, [45] »i wypełnił ty to wszytki rzeczy, mowiąc ku wszemu Israhelu [46] »a rzekę k nim: „Położcie sierce wasze ku wszytkim słowom, jeż to ja przyświadczam wam dziś, abyście przykazali synom swym, aby je chowali, uczynili i napełnili wszytko, coż jest popisano w księgach tego to zakonu, [47] »przeto że nie są wam darmo przykazana, ale aby wszytcy byli jimi żywi a pełniąc je na długi czas będziecie trwać w ziemi, w niąż to przejdąc Jordan wnidziecie ku dzierżeniu”. [48] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi tegoż dnia rzekąc: [49] »„Wznidzi na tę to gorę Abarym, to jest przydące, na gorę Nebo, jeż to jest w ziemi moabskiej przeciw Jerycho, a oględaj ziemię kanaańską, jąż to ja poddam synom israhelskim ku odzierżeniu, a umrzy na gorze. [50] »A wnidąc na nią, położon będziesz k ludu swemu, jako jest umarł Aaron brat twoj na gorze Hor i przyłożon jest k ludu swemu. [51] »Boście przewinili przeciwko mnie pośrzod synow israhelskich u wod odpowiednych w Kades na puszczy Syn a nie poświęciliście mnie miedzy synmi israhelskimi, [52] »a przetoż uźrzysz ziemię a nie wnidziesz w nię, jąż to ja dam synom israhelskim”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 31 5 Księga Mojżeszowa 32 5 Księga Mojżeszowa 33  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.