Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto w[y]szedw Mojżesz z pola moabskiego na gorę Nebo na wirzch Fasga przeciw Jerycho, i ❬u❭każe jemu Pan wszytkę ziemię galaadską aż do Dan [2] »a do wszego Neptalima i ziemię Effraimowę i Manassowę, i wszytkę ziemię Judowę aż do morza poślednego [3] »❬a❭ ku południowej stronie a do szyrokości pola Jerycho miasta palmowego aż do Segor, [4] »i rzekł jest Pan k niemu: „Toć jest ziemia, za ktorążem to przysiągł Abramowi, Izaakowi a Jakobowi rzekąc: Siemieniu twemu dam ją. Widziałeś ją oczyma swyma, ale nie wnidziesz do niej”. [5] »I umarł jest tam Mojżesz, sługa boży, w ziemi moabskiej przykazanim bożym, [6] »i pogrzebł ji w udole ziemie moabskiej przeciw Fegor, a nie poznał jest człowiek grobu jego aż do niniejszego dnia. [7] »Mojżesz dwadzieścia a sto lat miał jest, gdyż umarł. Nie zaćmiły się oczy jego ani jego zęby są się ruszały. [8] »I płakali są jego synowie israelszczy w polu moabskiem trzydzieści dni, i napełnili się dniowie narzekania płaczących Mojżesza. [9] »Ale Jozue syn Nunow napełnion jest ducha mądrości, bo Mojżesz włożył nań? ręce swoi, i słuchali jego synowie israelszczy, i uczynili, jakoż przykazał Pan Mojżeszowi. [10] »I nie wznikł jest więcszy prorok w Israhel jako Mojżesz, ktoregoż znał Pan z oblicza w oblicze, [11] »we wszech dziwiech i znamionach, jeż to jemu przykazał, aby czynił w ziemi ejipskiej faraonowi i wszem sługam jego i wszej ziemi jego, [12] »i wszytkę rękę mocną, i wszytki dziwy wieliki, jeż to czynił Mojżesz przed wszytkim Israhelem. 
«  5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.