Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jozuego » Rozdział 23
«  Księga Jozuego 8 Księga Jozuego 23 Księga Jozuego 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[7] »❬...m❭iedzy wami, nie przysięgajcie na imię bogow jich ani jim służycie, ani się jim kłaniajcie, [8] »ale przydzirżycie się Pana Boga waszego, jakożście czynili aż do tego dnia. [9] »A tedy odniesie Pan Bog od waszego oblicza rody wielikie i przesilne a niżadny wam się nie sprzeciwi. [10] »Jeden z was popędzi nieprzyjacielskich mężow tysiąc, bo Pan Bog wasz za was będzie bojować, jakoż jest ślubił. [11] »Ale tego napilniejszy bądźcie, abyście zawżgi miłowali Pana Boga swego. [12] »Jestli będziecie chcieć tych narodow, jiż to są miedzy wami, błędow się przydzirżeć a s nimi się smieszać w swabach i w przyjaźni się schadzać, [13] »to już ninie wiedzcie, że Pan Bog wasz nie zagładzi jich przed waszym obliczym, ale będą wam na jamę a na osidlenie, a na podwrocenie z waszego boku, a pot przed waszyma oczyma, dojąd was nie otniesie i nie zatraci z tej to przedobrej ziemie, jąż to jest oddał wam. [14] »Toć ja już wzydę dziś na drogę wszelkiej ziemie a wszystkim umysłem poznacie, że ze wszech słow nic jest nie minęło, coż jest Pan ślubił wam dać. [15] »jakoż napełnił jest skutkiem, coż jest ślubił, a szczęśnie wszystko jest wam przyszło, takież przywiedzie na was wszystko złe, jimże to jest groził wam, dojąd was nie odniesie i nie zatraci z tej to ziemie przedobrej, jąż to jest oddał wam, [16] »przeto żeście przestąpili smowę Pana Boga waszego, jąż to jest ućwirdził s wami, służąc bogom cudzym i kłaniając się jim, a tak barzo i rychło powstanie przeciw wam gniew boży i będziecie wyniesieni z tej to ziemie przedobrej, jąż to jest oddał wam”. 
«  Księga Jozuego 8 Księga Jozuego 23 Księga Jozuego 24  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.