Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jozuego » Rozdział 24
«  Księga Jozuego 23 Księga Jozuego 24 Księga Sędziów 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy sebraw Jozue wszystki syny israhelskie w Sychen a przywoław więcszych urodzenim i książąt, i sądź, i urzędnikow i stali przed obliczym bożym, [2] »i mowił jest tak to k ludu: „To to mowi Pan Bog israhelski: Za rzeką bydlili są oćcowie waszy od początka, Tare, oćca Abrahamowa i Nachorowa a służyli są bogom cudzym. [3] »Przeto wziąłem oćca waszego Abrahama z krajin Mezopotanije i przywiodłem ji do ziemie Kanaan a rozpłodził siemię jego, [4] »a dałem jemu Izaaka, a temużem dałem Jakoba i Ezau, z nichże to Ezau oddałem gorę Seir ku jimieniu, ale Jakob a synowie jego seszli są do Ejipta. [5] »I posłałem Mojżesza i Aarona a raniłem Ejipt rozmajitymi dziwy a znamiony [6] »i wywiodłem was i oćce wasze z Ejipta, i przyszliście ku morzu, gdyż ścigali Ejipszczy oćce wasze z wozy i s jeźcy aż do Morza Czyrwonego. [7] »I wspłakali ku Bogu synowie israhelszczy, jenże włożył ćmy miedzy wami a Ejipskimi i przywiodł na nie morze, i przykrył je. Widziały są oczy wasze wszystko, cso❬m❭ w Ejipcie uczynił. A bydliliście na puszczy wiele czasow. [8] »wwiodłem was do ziemie Amorejskiego, jenże bydlił za Jordanem. A gdyż bojowali przeciw wam, poddałem je w ręce wasze a zbiliście je, a odzierżeli ziemie jich. [9] »A powstaw Balaach syn Seforow, krol moabski, walcząc przeciw Israhelu, posław a przywoław Balaama syna Beor, aby was przeklął. [10] »A jam nie chciał słuchać jego, ale przeciw temu ❬przezeń❭ pożegnałem was i wyzwolił z jego ręki. [11] »Przeszliście Jordan a przyszliście ku Jerycho. I walczyli przeciw wam mężowie z tego miasta, Amorrejski, Ferezejski, Kananejski, Etejski a Jerjezejski, a Enejski, a Jebuzejski i poddałem je w wasze ręce. [12] »I wypuściłem przed wami szyrszenie i wymiotałem ten lud s jich miast a dwa krola amorrejska [ku jimieniu] nie mieczem ani łęczyskiem twym. [13] »A dałem wam ziemię, w niejżeście nie robili, i miasta, jichżeście nie działali, abyście bydlili w nich, winnice i oliwia, jegożście nie wspłodzili. [14] »Przetoż już bojcie się Pana, a służycie jemu swirzchowanym i przeprawym siercem, a odnieście bogi, jimże to są służyli oćcowie waszy w Mezopotanii i w Ejipcie, a zawżgi służycie Bogu. [15] »A jestli się wam złe widzi, abyście służyli Panu, wol❬e❭nie wam dano jest, zwolcie sobie dziś, cso wam lubo jest, komu owszem służyć będziecie, azali bogom, jimże to są służyli oćcowie waszy w Mezopotanii, czyli bogom amorrejskim, w jichże to ziemi przebywacie, ale ja i dom moj będziem służyć Panu”. [16] »I odpowie lud rzekąc: „Odstęp to od nas, abychom ostawszy Pana służyli bogom cudzym. [17] »Bo Pan Bog nasz on jest wywiodł nas a oćce nasze z ziemie ejipskiej z domu robotnego a czynił dziwy, a my na to patrzymy, i znamiona nieskromna, a ostrzegał nas na wszytkich drogach, po ktorychżesmy chodzili, i we wszech ludziech, jeż tosmy minęli. [18] »I wymiotał wszytki narody, amorrejskie bydliciele ziemie, w niążesmy to weszli. Przeto będziem służyć Panu, że jest on Pan Bog nasz”. [19] »I powie Jozue ku ludu: „Nie będziecie moc służyć Panu, bo Pan jest święty i silny mściciel, nie odpuści winam waszym i grzechom. [20] »Acz opuściwszy Pana będziecie służyć bogom cudzym, odwroci-ć się od was i snędzi was i podwroci, gdyż jest wam tak wiele dobrego dał”. [21] »I powie lud ku Jozue: „Nikakiej tego więcej nie będzie, jakoż ty mowisz, ale Panu będziem służyć”. [22] »A Jozue ku ludu: „Świadkowie – rzeczy – wy sami jesteście, żeście zwolili sobie Pana, abyście je❬mu❭ ❬...❭ 
«  Księga Jozuego 23 Księga Jozuego 24 Księga Sędziów 9  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.