Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Tobiasza » Rozdział 9
«  Księga Tobiasza 8 Księga Tobiasza 9 Księga Tobiasza 10  »
 Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy Tobijasz zawołał k sobie anjoła, jegoż człowiekiem mnimał, i rzecze k niemu: „Azaryjaszu bracie, proszę ciebie, posłuchaj rzeczy mej: [2] »Aczbych się ja tobie poddał w służbę, nie uczynię podobnej odmiany twego dobrodziejstwa. [3] »A wszako proszę ciebie, przymi k sobie dobytczęta a sługi, bierzyż się ku Gabeelowi do Rajes miasta medzskiego a wroć jemu ten to jego zapis i weźmiesz od niego pieniądze a będziesz jego prosić, aby przyszedł na mą swadźbę. [4] »Bo ty sam dobrze wiesz, iżeć ociec moj doma liczy dni mnie oczekawaję, a smieszkamli jenym dniem więcej, zamąci się dusza jego. [5] »A też sam widzisz, kakoć mię cieść moj Raguel, zaprzysiągł jegoż zaprzysiężenia przestępić nie mogę. [6] »Tedy Rafael pojąw z sobą cztyrzy panosze Raguelowy a dwa wielbłądy i brał się do Rajes miasta medzskiego. A tu nalazł Gabela, dał jemu jego zapis a wziął wszytki pieniądze ot niego, [7] »a pocznie jemu powiadać o młodem Tobijaszu, o synu starego Tobijasza wszytko, cso się jemu dobrego przygodziło, a prosząc jego, aby raczył [raczył] s nim na jego swadźbę jić[8] »A gdyż Gabelus jemu powolił, a w dom Raguelow wnidzie, nalazł Tobijasza za stołem siedząc, a wyskoczyw przeciw jemu Tobijasz, tu sobie przyjaźniwe pocałowanie dałasta. A zapłakaw Gabelus dał chwałę Bogu [9] »rzekąc: „Pożegnaj ciebie Pan Bog israhelski, bo jeś ty syn męża dobrego a sprawiedliwego, a bojącego się Boga, a w jałmużnach szczodrego, [10] »a stań się pożegnanie nad twą gospodynią i nad rodzicy twymi, [11] »abyście widzieli swe dzieci przed sobą i swa wnuczęta aż do trzeciego i czwartego pokolenia, a bądź siemię wasze pożegnano ot Pana Boga israhelskiego, jen kroluje na wieki wiekom. [12] »A gdyż wszytcy otpowiedzieli: „Amen”, siedli społu ku godowaniu, a tak z bojaźnią bożą swadziebne gody sławili. 
«  Księga Tobiasza 8 Księga Tobiasza 9 Księga Tobiasza 10  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.