Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Judyty » Rozdział 12
«  Księga Judyty 11 Księga Judyty 12 1 Księga Machabejska 1  »
 Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy kazał jej wnić, tu gdzie było słożenie jego skarbow, a tam jej kazał bydlić, a rozkazał, cso by jej miało dano być z jego stołu. [2] »Otpowie Judyt rzekąc: „Ninie nie bę moc jeść z tego, cso mi przykazujesz dawać, aby nie przyszedł na mię gniew boży, ale z tego będę jeść, csom z sobą przyniosła”. [3] »Olofernes rzecze: „A gdyż to wszytko śniesz, csoś z sobą przyniosła, csoż tedy tobie uczynimy?” [4] »I rzekła Judyt: „Żywa jest dusza twa, panie moj, iże nie strawi[ę] tego wszego dziewka twa, aż i uczyni Pan w mej ręce ❬...❭ 
«  Księga Judyty 11 Księga Judyty 12 1 Księga Machabejska 1  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.