Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Judyty » Rozdział 3
«  Księga Tobiasza 13 Księga Judyty 3 Księga Judyty 4  »
 Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[3] »❬...❭ i stada owcza, i kozia, i końska, i wielbłądowa, i wszytek nabytek nasz i czeladzi nasze w twem opatrzeniu są. [4] »To wszytko bądź pod twym prawem. [5] »My takież i synowie naszy sługi twe jesmy. [6] »Przydź k nam, panie, pokojnie a pożywaj służby naszej, jako się lubić będzie tobie. [7] »Tedy Olofernes zjedzie z gory z jeźdźcy a s wieliką mocą i ob❬dz❭ie[z]rży wszelkie miasto i wszelkiego przebywającego na ziemi, [8] »a ze wszelkich miast weźmie sobie pomocniki męże silne a wyborne ku boju. [9] »A tak wieliki strach wszem krainam przypadnie, iże bydlęcy we wszytkich mieściech książęta i wszytcy poćciwi pospołu z pospolitym ludem wychodzili przeciw jemu, [10] »przymując ji z koronami i z świetedlicami, wodząc tańce z piszczcy i z bębenniki. [11] »A wszako to czyniąc, ukrutność sierca jego ukrocić nie mogli, [12] »bo miasta jich zborzył, a jich ługi porąbił, [13] »bo był jemu krol Nabuchodonozor przykazał, aby wszytki bogi ziemskie zatracił, toczusz, aby on sam bogiem nazwan był ot tych narodow, ktoreż by mogł Olofernową mocą sobie poddać. [14] »Tedy Olofernes przejaw Syryją Sobal i wszytkę Apamijam a wszytkę Mezopotaniją, przyjał ku Idumejskim do ziemie Gabaa [15] »i pobrał jich miasta a tu mieszkał za trzydzieści dni, w ktorych dnioch zjednać przykazał wszytkę wojskę mocy swej. 
«  Księga Tobiasza 13 Księga Judyty 3 Księga Judyty 4  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.