Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Sędziów » Rozdział 10
«  Księga Sędziów 9 Księga Sędziów 10 Księga Sędziów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po Abimalechu uczynion wodzem w Israhelu Tola syn Fna, stryja Abimalechowa, mąż s Izachara, jen bydlił w Sanir na gorze Efraimowie, [2] »i sądził Israhel za dwadzieścia a za trzy lata, i umarł jest, i pogrzebion w Sanir. [3] »Po niem powstał Jair galaadzski, jen sądził Israhel dwadzieścia i dwie lecie, [4] »mając trzydzieści synow siedzące na trzydzieści oślętoch a książąt trzydzieści mieśćskich, jaż to jego jimieniem są nazwana Anotjair, to jest miasta Jair aż do dzisiego dnia w ziemi galaadzskiej. [5] »I umarł Jair, i pogrzebion w mieście, jemuż jimię Kamon. [6] »Potem synowie israhelszczy ku grzechom starym przyczyniając nowe, uczynili złość przed obliczym bożym służąc modłam Baalim a Astarot i bogom syrskim i sydońskim, i moabicskim, i synow Amonowych, i Filicskich, ostawszy Pana a jego nie naśladując. [7] »Na nież to się rozniewał Pan, podał je w ręce Filistym a synom Amonowym. [8] »I byli znędzeni barzo i udręczeni za ośmnaćcie lat wszytcy, ktorzy bydlili za Jordanem w ziemi Amorejskiego, jaż jest w Galaad[9] »tak wiele, iże synowie Amonowi Jordan przechadzając kazili Judę i Benijamina, i Efraima, i udręczon Israhel barzo. [10] »A płacząc wołali ku Panu a mowili: „Zgrzeszylismy ostawszy ciebie, Pana Boga naszego, iżesmy służyli Baalim”. [11] »Jim otpowiedział Pan: „Zali nie Ejipszczy a Amorejszczy i synowie Amonowi, i Filistejszczy, [12] »i Sydońszczy, i Amalechycszczy, i Kananejszczy ociążyli są was i wołaliście ku mnie a jam was wyzwolił z jich ręku? [13] »A wszakoście mnie ostali a modliliście się bogom cudzym, przeto więcej was nie wyzwolę. [14] »Jidźcie a wzywajcie bogow swych, jeżeście zwolili, oni was wyzwolcie z czasu smętnego”. [15] »I rzekli synowie israhelszczy ku Panu: „Zgrzeszylismy, otpłaci ty nam, cso raczysz, jedno ninie wyzwol nas”. [16] »To rzekszy, wszytki modły cudzych bogow z swych krajow wymiotawszy, służyli Panu Bogu, jenże się slutował nad jich znędzenim. [17] »A tak synowie Amonowi zwoławszy się w Galaad rozbili stany swe, przeciw ktorymże to sebrawszy się synowie israhelszczy w Masfat stany zastawili. [18] »I rzekła wszytka książęta galaadzska bliźnim swym: „Kto pirwy s nas przeciw synom Amonowym ucz❬y❭ni gnanie, będzie wodzem luda galaadzskiego”. 
«  Księga Sędziów 9 Księga Sędziów 10 Księga Sędziów 11  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.