Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Sędziów » Rozdział 21
«  Księga Sędziów 11 Księga Sędziów 21 Księga Rut 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »❬...❭ Benijaminow z naszych dziewek żony. [2] »I przyszli wszytcy do bożego domu w Sylo, przed jego obliczym siedząc aż do wieczora, a wznieśli swoj głos, z wieliką żałością poczęli płakać rzekąc: [3] »„Przecz, Panie Boże israhelski, stało się to złe w twem ludu, iże dziś pokolenie jeno seszło od nas?” [4] »A drugiego dnia na dniu wstawszy udziałali ołtarz a ofierowawszy tu dary i pokojne obiaty rzekli: [5] »„Kto nie przyszedł do wojski bożej se wszego pokolenia israhelskiego?” Bo ciężką przysięgą byli się zawiązali, gdy byli w Masfat, ty wszytki zbić, ktorzy by s nimi nie byli. [6] »A przywiodszy się synowie israhelszczy ku pokajaniu prze swego brata Benijamina, poczęli mowić: „Odniesiono jest jeno pokolenie israhelskie. [7] »Odkąd pojmą sobie żony? Bo wszytcysmy pospolicie przysięgli nie dać jim swych dziewek”. [8] »A potem rzekli: „Kto jest ze wszego pokolenia israhelskiego, ten jen jest nie wszedł ku Panu w Masfat?” A tako naleźli bydliciele Jabes Galaad w tej wojszcze nie bywszy, [9] »bo tegoż czasu, gdy byli w Sylo, nijeden ❬...❭ tu nie nalezion. [10] »Tak posławszy dziesięć tysiącow mężow wybornych przykazali jim: „Jidźcie a zbijcie bydliciele Jabes Galaad mieczem, tako niewiasty jako dzieci jich. [11] »Ale to pomnieć macie: Wszytcy mężczyńskiego rodu i żony, jeż męże poznały, zbijcie, ale dziewki zachowajcie”. [12] »I naleziono w Jabes Galaad trzysta dziewek, jeż nie znały męskiego łoża, i przywiedziony do stanow w Sylo do ziemie kananejskiej. [13] »I posłali posły ku synom Benijaminowym, jiż byli na gorze Remmon, i przykazali jim, aby je spojmowali z mirem. [14] »I przyszli synowie Benijaminowi tego czasu, i oddany są jim żony z dziewek Jabes Galaad a jinych rzeczy nie naleźli, jiż by tym czynem jim oddali. [15] »Bo wszytek Israhel żałościwie żałował i kajał się prze zbicie jenego pokolenia w Izrahelu. [16] »I rzekli więcszy urodzenim: „Cso uczyni[ni]my jim, jiż żon nie pojmali? Bo wszytki żony w Benijami[a]nowu rodu zginęły, [17] »a to jest nam wielika piecza i wysokim rozumem obmyślić mamy, by jeno pokolenie s Israhela nie było zagładzono. [18] »Dziewek naszych nie możemy jim dać, sąc związani przysięgą i klątwą, jeżesmy rzekli: «Przeklęty, kto da swą dziewkę żonę Benijaminowi»”. [19] »A wziąwszy o to radę powiedzieli: „Otoć święto roczne boże jest w Sylo, jeż przyleży ku połnocnej stronie miasta Betel, a ku wschodu słunecznej stronie drogi, jaż się chyli ku Betel do Sychymy a ku połudnej stronie miasta Lebna”. [20] »I przykazali synom Benijaminowym rzekąc: „Jidźcie, utajcie się w winnicach, [21] »a gdyż uźrzycie dziewki w Sylo, jidące z obyczaja ku wodzeniu tańcow, zrządziwszy się wybiegnicież nagle s winnic a złapajcież je sobie, każdy jenę żonę, a biercie się s nimi do ziemie Benijaminowy. [22] »A gdyż przydą oćcowie jich i bracia żałując na was, powiemy jim: Slutujcie się nad nimi, boć są nie złapali jich synowie Benijaminowi prawem bojownym ani wicięskim, ale proszącym, aby wzięli, nie daliście i spojmali są je, a z waszej strony wina jest”. [23] »I uczynili synowie Benijaminowi, jako jim było przykazano, a podle swej liczby złapali sobie żony z tych, jeż tańce wodziły, i odeszli s nimi na swa imienia a udziaławszy sobie miasta bydlili w nich. [24] »(21:24a) A synowie israhelszczy wrocili się każdy w swem pokoleniu i w swej czeladzi do swych przebytkow. [25] »(21:24b) W tych dnioch nie było krola w Israhelu, ale jeden jako drugi, cso się jemu prawego widziało, to czynił. 
«  Księga Sędziów 11 Księga Sędziów 21 Księga Rut 1  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.