Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Machabejska » Rozdział 2
«  1 Księga Machabejska 1 1 Księga Machabejska 2 2 Ezdrasza 6  »
 Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tych dnioch powstał ❬jest❭ Matatyjasz, syn Johanne, sy❬na❭ ❬Sy❭meonowa, kapłan z synow ❬Joary❭m od Jerusalema i osadził ❬się n❭a gorze Modyn [2] »a miał pięć ❬syno❭w: Johanna, jenże miał p❬rzezw❭isko Gaddys, [3] »a Symeona, ❬jen❭ miał przezwisko Tazy, [4] »a ❬Judę❭, jen miał przezwisko Ma❬chab❭eus, [5] »a Eleazara, jen miał ❬przez❭wisko Abaron, a Jonatę, ❬jen❭ miał przezwisko Afus. [6] »Ci ❬są wi❭dzieli złe rzeczy, jeż się działy ❬w żydo❭wskiem ludu a w Jerusale❬mie❭. [7] »I rzekł Matatyjasz: „Biada ❬mnie❭, iżem się narodził, abych widział udręczenie luda mego a udręczenie miasta świętego, a siedząc tu, gdyż dany bywają święte rzeczy w ręce nieprzyjacioł. [8] »W ręku cudzych uczyniony są poświętne rzeczy, kościoł jego jako człowiek nieślachetny. [9] »Sędy sławy jego jęte odwieziony są. Starcy jego zbici są na ulicach, a młodzieńcy jego seszli są od miecza nieprzyjacielskiego. [10] »Ktory jest narod nie dziedził krolewstwa jego, a nie odzierżał łupow jego? [11] »Wszytek skarb jego pobran jest, ta, jaż była wolna, uczyniona jest sługą. [12] »A święć nasza a okrasa nasza, a jasność nasza opuściała jest a pokalali ją pogani. [13] »Cso tedy nam jeszcze żywym być?” [14] »I rozdarł jest Matatyjasz a synowie jego rucha swa a przykryli się cylicyjum, a narzekali są barzo. [15] »I przyszli są tam ci iści, jiż to byli posłani od krola Antyjocha, aby przypędzili ty, jiż to byli uciekli do miasta Modyn obietować a zażegać kadzidło, a od zakona bożego odstępić. [16] »A wiele z israhelskiego luda przyzwoliwszy, przystąpili k nim, ale Matatyjasz a synowie jego ustawicznie są stali. [17] »Tedy przemowiwszy ci iści, jiż to byli od Antyjocha posłani, rzekli ku Matatyjaszowi: „Książę a przesławny jeś, a wieliki w tem mieście, okraszony synmi a bracią, [18] »przeto przystęp pirwy a uczyń przykazanie krolowo, jakoż są uczynili wszytcy narodowie a mężowie Juda, a jiż zostali w Jerusalemie, a będziesz ty i synowie twoi miedzy przyjacielmi krolowymi, a wzbogacon śrzebrem a złotem, a dary wielikimi”. [19] »I odpowiedział Matatyjasz rzekąc wielikim głosem: „Acz tak wszytcy narodowie krola Antyjocha są posłuszni, aby odstąpił każdy od służby zakona oćcow swych a przyzwolili przykazaniu jego, [20] »ja a synowie moi, a bracia moi posłuszni będziem zakona oćcow naszych. [21] »Miłościw bądź nam Pan Bog. Nie jest użyteczno nam opuścić zakon a sprawiedliwości boże. [22] »Nie posłuchamy słow krola Antyjocha ani będziem obiatować przestępując zakona naszego przykazanie, abychom szli jiną drogą”. [23] »A gdyż przestał mowić ta słowa, przystąpił jeden Żyd przed oczyma wszech i jął się obietować modłam na ołtarzu w mieście Modyn podle przykazania krolowa. [24] »A uźrzaw to Matatyjasz i zdżaliło się jemu a zadrżał wnątrz, a rozniecił się gniew jego podle sądu zakonnego a skoczyw i zabił ❬ji nad❭ ołtarzem, [25] »a tak i tego ❬męża❭, jegoż był posłał krol A❬ntyjo❭chus, jen przymęczał k❬u obia❭towaniu, zabił tegoż ❬czasu❭ i ołtarz skaził [26] »a pomści❬ł zako❭na, jakoż to uczyni❬ł❭ Fin❬ees Za❭mbry synowi Sal❬o❭mi. [27] »I ❬wzwo❭łał jest Matatyjasz głos❬em❭ ❬w❭ielikim rzekąc: „Wszel❬ki, jen❭ ma miłość ku zakonu ❬czynią❭c polecenie, wynidź po ❬mnie❭. [28] »I uciekł on i synowie jego ❬na❭ gory a ostawili w mieś❬cie❭, csożkole mieli. [29] »Tedy są ❬seszli❭ mężowie, szuka❬ją❭c są❬du a❭ sprawiedliwości, na p❬uszczą❭, [30] »aby siedzieli tam oni a sy❬nowie❭ jich, a żony jich, i dobyt❬ek jich❭, bo się były ućwirdziły zł❬e na nie❭. [31] »I powiedziano mężom k❬rolo❭wym a zebraniu, jeż był❬o w❭ Jerusalemie w mieście ❬Dawi❭dowie, iże są odeszli nie❬ktorzy❭ mężowie, jiż wzruszyl❬i❭ ❬przy❭kazanie krolowo do ta❬jnych❭ miast na puszczą, a że są ❬odesz❭li po nich wiele, [32] »a natych❬miast❭ się brali k nim i ustaw❬ili❭ przeciw jim boj w sob❬otny❭ dzień. [33] »A rzekli k nim: Jesz❬cze się❭ ninie przeciwici❬e❭? Wy❬nidźcie❭ a uczyńcie podle słowa k❬rolo❭wa, a żywi będziecie”. [34] »I rz❬ekli❭: „Nie wynidziemy a nie ucz❬ynimy❭ ❬...❭ 
«  1 Księga Machabejska 1 1 Księga Machabejska 2 2 Ezdrasza 6  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.