Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela » Rozdział 21
«  1 Księga Samuela 20 1 Księga Samuela 21 1 Księga Samuela 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zatym Dawid przyszedł do Nobe ku kapłanowi jimieniem Achymelech. K niemu rzecze a zdziwił się: „A przecześ sam, a nie żadnego z tobą?” [2] »I rzecze Dawid ku Achymelechu: „Krol mi przykazał tę rzecz ❬a rzecze❭: „Nikt nie wiedz tego, przecz cię posyłam, ani tego, jeżem tobie przykazał”. I rozesłałem sługi twe sam i tam. [3] »A przeto maszli cso miedzy rękama albo pięć bocheńcow, daj mi, albo csokoli najdziesz”. [4] »Achymelech otpowie rzekąc: „Nie mam chlebow pospolitych, jedno poświętne, a wszak sąli twoi słudzy czyści, a nawięcej od niewiast, mogą jego pojeść. [5] »K temu Dawid otpowie kapłanowi rzekąc: „Mieniszli a. niewiastach, tegosmy ucirpieli od trzeciego dnia, jakosmy na drogę wyszli, a były sędy mych sług czyste, ale już ta to droga pokalana jest, ale będą jeszcze dziś poświęcone we sędziech. [6] »Tedy kapłan dał jemu chleb poświętny, bo jinego chleba tu nie było, jeno chlebowie obietowani, jeż byli wzięli przed Panem, aby byli przyłożeni chlebowie gorący. [7] »Tedy był tu jeden mąż z sług Saulowych tego dnia wnątrz w stanie bożem, jemu jimię było Doek idumski, mocny pastyrz Saulow, jen pasł muły Saulowi. [8] »W tę dobę rzecze Dawid k Achymelechowi: Maszli tu na doręczu kopije albo miecz? Bociem miecza a broni swej nie wziął z sobą, bo rozkazanie krolowo to mię ukwapiło. [9] »Achymelech rzecze: „Oto miecz Golijata filistyńskiego, jegoś zabił na udoli terebińskiem, a jestci obinion płaszczem po efod, a chceszli ten wziąć, weźmi, bo nie jinego kromie tego”. Dawid rzecze: „Nie temu nijenego rownia, daj mi ji. [10] »Tedy Dawid wstaw tego dnia i bieżał przed Saulem precz, i przyszedł ku krolowi jimieniem Achys do Jet. [11] »K niemu sługi Achys uźrawszy ji rzekli: „Azali to nie jest Dawid krol ziemski? Wszak a. niem śpiewano w tańcoch rzekąc: „Saul pobił tysiąc, a Dawid dziesięć tysięcy”?” [12] »Tę rzecz pocznie brać na myśl w swem siercu a pocznie się ubawać barzo Achys, krola jetskiego. [13] »I pocznie się przed nim szalonym czynić prze z usta a matał się miedzy jich rękama, o drzwi się tłukąc, i ciekły jemu śliny na brodę. [14] »W tę dobę Achys rzecze ku swym sługam: „Widziawszy człowieka zabyłego, przeczeście ji przywiedli ku mnie? [15] »Zali nam niedostawa wściekłych? Przeczeście przywiedli tego, aby się wściekał przy mnie? Puścicie ji precz, ać nie chodzi do mego domu!” 
«  1 Księga Samuela 20 1 Księga Samuela 21 1 Księga Samuela 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.