Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela » Rozdział 22
«  1 Księga Samuela 21 1 Księga Samuela 22 1 Księga Samuela 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zatym Dawid szedł odtąd precz i uciekł do jenej jaskiniej jimieniem Adollam. To gdy usłyszeli bracia jego i wszytek dom oćca jego, zszedszy się k niemu tam, [2] »seszli się wszytcy, jiż się byli zań zamącili a obciążeni cudzym zbożym a gorzką myślą, i uczynion jest książęciem nad nimi, a było s nim ku cztyrzem stom mężow. [3] »Tedy Dawid szedł ottąd do Masfat, jeż jest w Moabskiej Ziemi, i rzecze Dawid ku krolowi moabskiemu: „Proszę ciebie, aby bydlili ociec moj a matka moja s wami, dojąd nie wzwiem, cso se mną Pan uczyni. [4] »I ostawił je przed krolem moabskim, i ostali u niego wszech dni, w nichże to Dawid był na tej posadce. [5] »Tedy Gaad prorok ku Dawidowi rzekł: „Nie bywaj dalej na tej posadce, ale jidzi do ziemie Juda”. I szedł Dawid, i przyszedł na las Aret. [6] »To usłyszaw Saul, iże się Dawid ❬zjawił❭ a ci mężowie, jiż s nim byli, a zatym gdy bydlił Saul w Gabaa na lesie, jeż to słowie Rama, dzierżąc kopije w ręku, a wszytcy słudzy jego stali około jego, [7] »i rzecz❬e❭ Saul ku swym sługam, jiż około jego stali: „Posłuchajcie mnie ninie, synowie Jemini, azali wam wszytkim syn Isaj da role[j] a winnice a uczyni was ❬wszytki❭ włodarzmi a sprawcami? [8] »Boście wszytcy przeciw mnie przysięgali a nie nijenego z was, kto mi by zjawił, a nawięcej gdyż i syn moj się zaślubił s nim Izaj z Dawidem. A nie nijenego z was, kto by się za mię smęcił, albo kto by mi to zwiastował, przeto iże wzbudził syn moj sługę mego przeciw mnie nieprzyjacielem, jen mi się przeciwi aż do dzisiego dnia”. [9] »K temu otpowie Doek idumski, jen przed nim stawał a był przed ❬...❭ 
«  1 Księga Samuela 21 1 Księga Samuela 22 1 Księga Samuela 26  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.