Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela » Rozdział 27
«  1 Księga Samuela 26 1 Księga Samuela 27 1 Księga Samuela 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy rzecze Dawid na swem siercu: „Niegdy niektorego dnia dostanę się Saulowi w ręce. Zali nie lepiej, iże ja uciekę a zachowam żywot swoj w filistejskiej ziemi, aby zufał Saul a przestał szukać mię po wszech krainach israhelskich? A przeto uciekę z jego ręku”. [2] »Tedy wstaw Dawid i szedł precz, on a sześćset mężow, ktorzyż byli s nim ku Achys, synu Maog, krolowi jetskiemu. [3] »I bydlił s Achys Dawid w Jet, on a mężowie jego, ❬...❭ i rodzina jego, ❬Dawid❭ a dwie żenie jego, Achynoem jezrahelicska a Abigail, żona niegdy Nabelowa karmelskiego. [4] »Tedy powiedziano Saulowi, iże uciekł Dawid do Jet i nie chciał więcej szukać. [5] »I rzekł Dawid ku Achys: „Nalazłemli miłość twą, daj mi jeno miasto w niektorem mieście tey to włości, ać tu bydlę. A k czemu jest to, iże ja, sługa twoj bydlę w krolowie mieście z tobą? [6] »A tak dał jemu Achys tego dnia jeno miasto jimieniem Sycelech, przetoż dostało się to miasto krolom żydowskim aż do dzisiego dnia. [7] »A była liczba dniow, w nichże Dawid bydlił w filistejskiej ziemi, cztyrzy miesiące. [8] »Zatym Dawid pocznie wschodzić a mężowie jego a brali łupy w tych mieściech: Jedzury a Jety, i Amalech, bo tych ludzi niewiernych bydliło pełno z dawna po wszej ziemi tędy, jeż to chodzili ot tego miasta Sur aż do ejipskiej ziemie. [9] »I zagubiał Dawid wszytkę tę ziemię jich a nie ostawiał męża żywego ani żony a bierząc owce, woły, osły i wielbłądy, i odzienia, i wracał się a przychodził ku krolowi Achys. [10] »A gdyż k niemu mowił Achys krol: „Kogoś dziś przebijał?”, Dawid otpowiedział: „Przeciw południu Juda a przeciw południu Jeramel, a przeciw południu Ceni”. [11] »Ni męża, ni żony nie żywił Dawid ani kogo przywodził z sobą do Jet rzekąc: „Snadź by mowił przeciw nam”. To czynił Dawid, a to był jego obyczaj wszech dni, w nichże to bydlił w filistejskiej włości. [12] »I uwierzył Achys Dawidowi rzekąc: „Wiele złego czynił ludu swemu israhelskiemu, a przeto bądź moj sługa na wieki” 
«  1 Księga Samuela 26 1 Księga Samuela 27 1 Księga Samuela 28  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.