Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Abram wyruszył więc z Egiptu wraz z żoną i całym swoim dobytkiem. Towarzyszył im także Lot. Skierowali się do Negebu. [2] »Abram zaś posiadał wiele stad, srebra oraz złota. [3] »Zatrzymując się po drodze, wędrował z Negebu do Betel, do miejsca, w którym obozował na początku, między Betel a Aj, [4] »gdzie też zbudował swój pierwszy ołtarz i wzywał imienia PANA. [5] »Lot, który wędrował z Abramem, również miał owce i bydło. Rozstawiał on własne namioty. [6] »Dobytek obu stał się tak wielki, że nie mogli obozować obok siebie, brakowało na to miejsca. [7] »Na tym tle doszło do sporu między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota. W kraju mieszkali wówczas Kananejczycy i Peryzyci. [8] »Abram zwrócił się więc do Lota: Nie dopuśćmy do sporu między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze. Ostatecznie jesteśmy braćmi. [9] »Czyż cały ten kraj nie stoi przed tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo, a jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. [10] »Lot podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem. A działo się to, zanim PAN zniszczył Sodomę i Gomorę. Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony, niczym ogród PANA, niczym ziemia egipska. [11] »Lot wybrał więc okręg nadjordański i wyruszył na wschód - tak się ze sobą rozstali. [12] »Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, a Lot trzymał się miast nadjordańskich i rozbijał namioty aż po Sodomę, [13] »miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do PANA. [14] »Po odejściu Lota PAN powiedział do Abrama: Podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś, spójrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. [15] »Całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu - na wieki. [16] »Uczynię też twoje potomstwo niczym proch ziemi. Trudno będzie je zliczyć, tak jak trudno jest zliczyć proch ziemi. [17] »Wstań, przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo właśnie tobie ją dam. [18] »Wtedy Abram zwinął namioty i przybył zamieszkać pośród dębów Mamre pod Hebronem. Tam też zbudował ołtarz PANU. 
«  1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).