Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 22
«  1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie! On zaś odpowiedział: Słucham. [2] »Wtedy usłyszał: Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. [3] »Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. [4] »Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. [5] »Zostańcie tu z osłem - polecił służącym. - Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. [6] »Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swego syna Izaaka, zabrał z sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. [7] »Po drodze Izaak zapytał swego ojca: Ojcze! Abraham na to: Słucham cię, mój synu. - Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? [8] »Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem. [9] »Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. [10] »Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. [11] »Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał Anioł PANA: Abrahamie! Abrahamie! Słucham - odpowiedział. [12] »Nie podnoś ręki na chłopca! - usłyszał. - Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak! Teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet swego syna, swego jedynaka. [13] »Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i - zamiast swojego syna - złożył w ofierze całopalnej. [14] »Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę: PAN widzi. Dlatego do dzisiaj mówi się: Na górze PANA widać wszystko. [15] »Anioł PANA znów przemówił do Abrahama: [16] »Przysięgam na siebie samego - oświadcza PAN - ponieważ nie odmówiłeś Mi swego syna, swojego jedynaka, [17] »będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo - niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. [18] »W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś Mi posłuszny. [19] »Potem Abraham wrócił do służących. Razem zebrali się i ruszyli do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham w Beer-Szebie. [20] »Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Milka również urodziła synów twojemu bratu Nachorowi. [21] »Pierworodny miał na imię Us. Jego braćmi byli Buz i Kemuel, ojciec Arama. [22] »Poza nimi Milka urodziła też Keseda, Chazo, Pildasza, Jidlafa i Betuela, [23] »którego córką była Rebeka. Tych ośmiu urodziła Nachorowi, bratu Abrahama, Milka. [24] »Reuma natomiast, jego nałożnica, urodziła mu Tebacha, Gachama, Tachasza i Maakę. 
«  1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).