Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23 1 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Sara dożyła stu dwudziestu siedmiu lat. Tyle trwało jej życie. [2] »Umarła ona w Kiriat-Arba, to jest w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Abraham przybył, by odbyć żałobę po Sarze i by ją opłakiwać. [3] »Potem Abraham powstał, pozostawił zmarłą i udał się do synów Cheta: [4] »Jestem u was tylko cudzoziemcem - rozpoczął. - Pozwólcie mi nabyć wśród was grób, gdzie mógłbym pochować swoją zmarłą. [5] »Synowie Cheta odpowiedzieli: [6] »Posłuchaj nas, panie. Ty jesteś wśród nas raczej księciem Bożym. Pochowaj swoją zmarłą w najlepszym z naszych grobów. Żaden z nas nie odmówi ci miejsca pochówku. [7] »Na te słowa Abraham powstał i pokłonił się ludowi tej ziemi, synom Cheta, [8] »i powiedział: Skoro zgadzacie się, bym pochował wśród was moją zmarłą, to posłuchajcie mnie, proszę: Wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara. [9] »Niech mi odstąpi jaskinię Makpela, leżącą na skraju jego pola. Chciałbym mu za nią zapłacić pełną cenę w srebrze, tak by mieć pośród was własny grób. [10] »Efron siedział akurat między synami Cheta i powiedział do Abrahama przy wszystkich, którzy zasiadali w bramie jego miasta: [11] »Posłuchaj mnie, mój panie, uczyńmy inaczej: Dam ci pole i jaskinię, która jest na nim. Dam ci ją w obecności mojego ludu. Oddam ci ją. Pochowaj tam swoją zmarłą. [12] »W odpowiedzi Abraham pokłonił się przed ludem tej ziemi [13] »i przemówił do Efrona przy nich wszystkich: Dobrze! Jeśli tak, to zechciej mnie posłuchać: Zapłacę za to pole w srebrze, przyjmij moją zapłatę, a pochowam tam moją zmarłą. [14] »Wtedy Efron powiedział Abrahamowi: [15] »Posłuchaj mnie, mój panie: Ziemia jest warta czterysta sykli w srebrze. Cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Pochowaj zatem swoją zmarłą. [16] »Abraham posłuchał Efrona, po czym, w obecności synów Cheta, odważył wskazaną przez niego ilość srebra, to jest czterysta sykli, zgodnie z tym, co było w obiegu u kupców. [17] »W ten sposób pole Efrona, położone w Makpela naprzeciw Mamre, znajdująca się na nim jaskinia i wszystkie drzewa na jego obszarze [18] »przeszły na własność Abrahama, nabyte w obecności synów Cheta, wszystkich zasiadających w bramie jego miasta. [19] »Po dokonaniu zakupu, Abraham pochował swoją żonę Sarę w jaskini na polu Makpela naprzeciw Mamre, w Hebronie, w ziemi Kanaan. [20] »Pole z jaskinią przeszły na własność Abrahama, jako jego własny grób, nabyty od synów Cheta. 
«  1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23 1 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).