Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. Poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak PAN - powiedziała. [2] »Potem urodziła jeszcze jego brata, Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. [3] »Po pewnym czasie Kain złożył PANU ofiarę z plonów ziemi. [4] »Abel również złożył ofiarę - z tłuszczu swych pierworodnych owiec. PAN odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. [5] »Kaina zaś i jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. [6] »Wówczas PAN zapytał Kaina: Dlaczego jesteś zagniewany? I dlaczego tak posmutniałeś? [7] »Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. [8] »Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla: Wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. [9] »Wtedy PAN zapytał Kaina: Gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem - odpowiedział. - Czy ja jestem stróżem mojego brata? [10] »Cóż ty zrobiłeś? - spytał PAN. - Rozlana krew twojego brata woła do Mnie z ziemi. [11] »Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata przelaną twoją ręką! [12] »Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. [13] »Wtedy Kain zwrócił się do PANA: Kara za moją winę jest zbyt wielka. [14] »Skoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed Tobą, być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to teraz może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem. [15] »Lecz PAN mu odpowiedział: Będzie inaczej. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę! I umieścił PAN znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest. [16] »I tak Kain odszedł sprzed oblicza PANA. Przemierzał ziemię tułaczą na wschód od Edenu. [17] »W tym czasie Kain zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Henoch rozpoczął później budowę miasta, które nazwał imieniem swego syna. [18] »Henochowi urodził się Irad. Iradowi zaś Mechujael. Mechujael został ojcem Metuszaela, a Metuszael ojcem Lamecha. [19] »Lamech pojął dwie żony. Jednej było na imię Ada, a drugiej Sylla. [20] »Ada urodziła Jabala. Od niego wywodzą się ci, którzy mieszkają w namiotach i przy stadach. [21] »Jego brat miał na imię Jubal. Był on praojcem wszystkich grających na cytrze i flecie. [22] »Sylla z kolei urodziła Tubal-Kaina. Był on wytwórcą wszelkich narzędzi z miedzi i żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była natomiast Naama. [23] »Pewnego razu Lamech oznajmił swoim żonom: Ado i Syllo, posłuchajcie mego głosu! Żony Lamecha, zważcie na to, co powiem: Tak, zabiłem mężczyznę, ponieważ mnie zranił, chłopca natomiast, ponieważ mnie uderzył. [24] »Kain miał być pomszczony surowo, razy siedem, ja, Lamech, surowiej - siedemdziesiąt siedem! [25] »Co do Adama, to znów zbliżył się do żony i urodziła ona syna. Dała mu na imię Set, bo - jak mówiła - Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. [26] »Setowi z kolei też urodził się syn. Dał mu na imię Enosz. W tym czasie zaczęto wzywać imienia PANA. 
«  1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).