Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto księga potomków Adama: Gdy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na własne podobieństwo. [2] »Stworzył mężczyznę i kobietę, pobłogosławił ich i w dniu ich stworzenia określił ich mianem: człowiek. [3] »Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn - na jego podobieństwo i na jego obraz - a on dał mu na imię Set. [4] »Po urodzeniu się Seta Adam żył jeszcze osiemset lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. [5] »Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat - i umarł. [6] »Set miał sto pięć lat, kiedy urodził mu się Enosz. [7] »Po urodzeniu się Enosza Set żył jeszcze osiemset siedem lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. [8] »Set przeżył dziewięćset dwanaście lat - i umarł. [9] »Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, kiedy urodził mu się Kenan. [10] »Po urodzeniu się Kenana Enosz żył jeszcze osiemset piętnaście lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. [11] »Enosz przeżył dziewięćset pięć lat - i umarł. [12] »Kenan miał siedemdziesiąt lat, kiedy urodził mu się Mahalalel. [13] »Po urodzeniu się Mahalalela Kenan żył jeszcze osiemset czterdzieści lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. [14] »Kenan przeżył dziewięćset dziesięć lat - i umarł. [15] »Mahalalel miał sześćdziesiąt pięć lat, kiedy urodził mu się Jered. [16] »Po urodzeniu się Jereda Mahalalel żył jeszcze osiemset trzydzieści lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. [17] »Mahalalel przeżył osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat - i umarł. [18] »Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, kiedy urodził mu się Henoch. [19] »Po urodzeniu się Henocha Jered żył jeszcze osiemset lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. [20] »Jered przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata - i umarł. [21] »Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, kiedy urodził mu się Metuszelach. [22] »Po urodzeniu się Metuszelacha Henoch przyjaźnił się z Bogiem przez dalsze trzysta lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. [23] »Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat. [24] »Henoch przyjaźnił się z Bogiem, a potem już nikt go nie widział, ponieważ zabrał go Bóg. [25] »Metuszelach żył sto osiemdziesiąt siedem lat, kiedy urodził mu się Lamech. [26] »Po urodzeniu się Lamecha Metuszelach żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. [27] »Metuszelach przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat - i umarł. [28] »Lamech miał sto osiemdziesiąt dwa lata, kiedy urodził mu się syn. [29] »Nadał mu on imię Noe, mówiąc: Ten nam będzie pociechą w naszej pracy i w trudzie naszych rąk na tej ziemi, którą PAN przeklął. [30] »Po urodzeniu się Noego Lamech żył jeszcze pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. [31] »Lamech przeżył siedemset siedemdziesiąt siedem lat - i umarł. [32] »Gdy zaś Noe miał pięćset lat, urodzili mu się Sem, Cham i Jafet. 
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).