Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, a przy tym rodziły im się córki, [2] »synowie Boży zauważyli, że córki ludzkie są piękne. Wzięli sobie zatem za żony te wszystkie, które im się spodobały. [3] »PAN powiedział wówczas: Nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas jego życia do stu dwudziestu lat. [4] »W tym czasie - a także potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzi i rodzili się im potomkowie - żyli na ziemi nefilici, okryci sławą od najdawniejszych czasów. [5] »PAN zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. [6] »Dlatego żałował PAN, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swym sercu. [7] »Postanowił zatem: Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia! [8] »Noe jednak znalazł łaskę w oczach PANA. [9] »Oto dzieje rodu Noego: Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. [10] »Urodziło mu się także trzech synów: Sem, Cham i Jafet. [11] »Ziemia natomiast była wobec Boga skażona. Panowały na niej gwałt i przemoc. [12] »Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. [13] »Postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje - powiedział Bóg do Noego. - Ludzie napełnili ziemię gwałtem. Zniszczę ich razem z nią. [14] »Zbuduj sobie arkę z żywicznego drewna, przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. [15] »Wymiary arki mają być takie: długość - trzysta łokci, szerokość - pięćdziesiąt łokci; wysokość - trzydzieści łokci. [16] »Arkę pokryj dachem, niech wystaje na łokieć ku górze, z jej boku umieść wejście, a w środku zrób trzy pokłady. [17] »Ja natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą. Zniszczę pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia, wszystko, co jest na ziemi, zginie. [18] »Z tobą jednak ustanowię moje przymierze. Wejdziesz więc do arki ty, twoi synowie, twoja żona i żony twoich synów. [19] »Ponadto ze wszystkiego, co żyje, z każdej żywej istoty, wprowadzisz do arki po parze, samca i samicę, by je zachować przy życiu. [20] »Dotyczy to ptactwa, bydła oraz płazów - wszystkich stworzeń według ich rodzajów. Niech wejdą do arki po parze, po to, aby nie zginąć. [21] »Przygotuj też stosowne pożywienie i zgromadź odpowiednie zapasy, tak abyś miał co jeść zarówno ty, jak i wszystkie zwierzęta. [22] »Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg - dokładnie i we wszystkim. 
«  1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).