Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas PAN powiedział do Noego: Wejdź do arki wraz ze swoją rodziną. Widzę bowiem, że na tle tego pokolenia jesteś człowiekiem sprawiedliwym. [2] »Spośród wszystkich zwierząt czystych weź ze sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych weź tylko po parze. [3] »Podobnie uczyń z ptactwem. Weź po siedem, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na ziemi. [4] »Za siedem dni bowiem spuszczę deszcz na ziemię. Będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W ten sposób zgładzę z ziemi wszystko, co istnieje, wszystko to, co stworzyłem. [5] »Noe postąpił dokładnie tak, jak mu polecił PAN. [6] »A kiedy nastał potop, gdy woda zalała ziemię, Noe miał sześćset lat. [7] »Schronił się przed potopem do arki on i jego synowie, żona i żony jego synów. [8] »Spośród zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i z tego, co pełza po ziemi, [9] »weszły wraz z Noem do arki samiec i samica, jak Bóg polecił Noemu. [10] »Po siedmiu zaś dniach ziemię zaczęły zalewać wody potopu. [11] »W sześćsetnym roku życia Noego, w drugim miesiącu, w siedemnastym dniu tego miesiąca trysnęły w górę wszystkie źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. [12] »Deszcz padał na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy! [13] »W tym czasie Noe i jego synowie, Sem, Cham i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów byli już w arce. [14] »Przebywali tam oni sami, a także zwierzęta, bydło, płazy żyjące na lądzie i ptactwo, skrzydlate stworzenia - wszystko według swojego rodzaju. [15] »Do Noego, do arki, weszła para z każdego rodzaju zwierząt obdarzonych duchem życia -  [16] »samiec i samica ze wszystkiego, co żyje, tak jak polecił mu Bóg. Następnie PAN zamknął za Noem drzwi. [17] »Potop trwał na ziemi czterdzieści dni. Woda wezbrała, dotarła do arki i uniosła ją ponad ziemię. [18] »Potem, gdy poziom wody podniósł się jeszcze bardziej, arka unosiła się na jej falach. [19] »W końcu woda wezbrała tak bardzo, że okryła wszystkie szczyty piętrzące się ku niebu. [20] »Jej poziom przewyższał je nawet o piętnaście łokci, stąd również góry skryły się w jej toni. [21] »W ten sposób przyszedł kres na wszystko, co żyło na ziemi, na ptactwo, bydło, wszystkie zwierzęta, na mrowia istot rojących się na jej powierzchni - i na człowieka. [22] »Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie ducha życia, wszystko, co żyło na lądzie, zginęło. [23] »Bóg zgładził z powierzchni ziemi każdą żywą istotę, od człowieka po bydło, po płazy i po ptaki. Wszystko wymarło! Pozostał tylko Noe i to, co było z nim w arce. [24] »Woda zaś wznosiła się nad ziemią przez sto pięćdziesiąt dni. 
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).