Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 9
«  1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Bóg pobłogosławił Noego oraz jego synów. Powiedział: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię. [2] »Wielki strach przed wami spadnie na każde zwierzę ziemi i na całe ptactwo niebios, na wszystko, co się porusza po ziemi i na wszystkie ryby morskie - powierzam je wszystkie waszej władzy. [3] »Wszystko, co się rusza i żyje, może być dla was pokarmem - daję wam to wszystko, podobnie jak warzywa i owoce. [4] »Nie wolno wam jednak jeść mięsa z jego duszą, z jego krwią. [5] »Na pewno też będę domagał się waszej krwi, waszych dusz, od wszelkiego zwierzęcia i od każdego człowieka. Od każdego człowieka będę żądał krwi jego brata. [6] »Kto przelewa ludzką krew, tego krew też przeleje człowiek, Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. [7] »Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech was na ziemi przybywa, bądźcie na niej liczni! [8] »Następnie oświadczył Bóg Noemu oraz jego synom: [9] »Oto Ja, Ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was, [10] »z wszystkimi zwierzętami, które są przy was, to jest z ptactwem, z bydłem, z każdym zwierzęciem ziemi, które jak wy wyszło z arki - z całą zwierzyną ziemi. [11] »Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. [12] »To będzie znakiem przymierza - mówił dalej Bóg - które Ja ustanawiam między Mną a wami i między każdym zwierzęciem, które jest z wami - po wszystkie pokolenia: [13] »Otóż umieszczam na obłoku mój łuk. On będzie znakiem przymierza między Mną a ziemią. [14] »Gdy skłębię obłok nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, [15] »wówczas wspomnę na moje przymierze, zawarte między Mną a wami oraz między wszystkimi zwierzętami, i nie dopuszczę już do potopu, który zniszczyłby wszystko, co żyje. [16] »Gdy więc na obłoku pojawi się łuk, spojrzę na niego, by wspomnieć wieczne przymierze między Bogiem a wszelkim zwierzęciem, wszelkim ciałem, które żyje na ziemi. [17] »Oto znak przymierza - oświadczył Bóg Noemu - które ustanowiłem między Mną a wszelką istotą, która żyje na ziemi. [18] »Synami Noego, którzy wraz z nim wyszli z arki, byli: Sem, Cham i Jafet. Cham natomiast był ojcem Kanaana. [19] »Ci trzej byli synami Noego i od nich pochodzi cała ludzkość na ziemi. [20] »Noe został rolnikiem i zasadził winnicę. [21] »Pewnego razu upił się winem i zasnął odkryty w swoim namiocie. [22] »Cham, ojciec Kanaana, zobaczył wówczas nagość swego ojca, wyszedł na zewnątrz i opowiedział o tym swoim braciom. [23] »Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, narzucili ją sobie na ramiona, podeszli tyłem i przykryli swego nagiego ojca. Nie zobaczyli go jednak nagiego, ponieważ ich twarze były odwrócone. [24] »A gdy Noe zbudził się po upiciu i dowiedział się, co mu uczynił jego młodszy syn, [25] »powiedział: Kanaan będzie przeklęty, niewolnikiem niewolników będzie dla swoich braci! [26] »Oświadczył też: Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Sema, a Kanaan będzie jego sługą! [27] »Bóg poszerzy granice Jafeta i zamieszka on w namiotach Sema, a Kanaan będzie jego sługą! [28] »Noe żył po potopie jeszcze trzysta pięćdziesiąt lat. [29] »W sumie zatem żył lat dziewięćset pięćdziesiąt - i umarł. 
«  1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).