«  2 Księga Samuela 7 2 Księga Samuela 8 2 Księga Samuela 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Dawid pobił Filistynów i ujarzmił ich. Odebrał im również zwierzchnictwo nad miastem macierzystym. [2] »Dawid pobił też Moab. Pokonanym Moabitom kazał położyć się na ziemi, a następnie odmierzał leżących sznurem: dwa sznury odmierzonych przeznaczał na śmierć, a pełny sznur pozostawiał przy życiu. Tak Moabici stali się niewolnikami Dawida i musieli mu składać daninę. [3] »Dawid pobił także Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby, kiedy ten wyprawił się, by przywrócić swoją władzę nad rzeką Eufrat. [4] »Dawid zdobył na nim tysiąc siedmiuset jezdnych i dwadzieścia tysięcy pieszych. Wszystkie zaprzęgi Dawid kazał okulawić, sobie zaś pozostawił sto zaprzęgów. [5] »A gdy nadciągnął Aram damasceński, aby wesprzeć Hadadezera, króla Soby, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące Aramejczyków. [6] »Następnie Dawid obsadził załogami Aram damasceński i Aramejczycy stali się niewolnikami Dawida, składającymi mu daninę. PAN zaś wybawiał Dawida w każdej sytuacji. [7] »Dawid zabrał też złote puklerze, które nosili słudzy Hadadezera, i sprowadził je do Jerozolimy. [8] »Z Betach zaś i z Berotaj, miast Hadadezera, król Dawid wywiózł wielkie ilości miedzi. [9] »Gdy Toi, król Chamatu, usłyszał, że Dawid rozbił całą potęgę Hadadezera, [10] »wysłał do króla Dawida swojego syna Jorama, by zapytać go o powodzenie i życzyć mu szczęścia z powodu zwycięskiej wojny z Hadadezerem. Toi bowiem był uwikłany w ciągłe wojny z tym królem. Joram przywiózł w darze różne sprzęty srebrne, złote i miedziane. [11] »Również te król Dawid poświęcił PANU wraz ze srebrem i złotem pochodzącym z tych wszystkich narodów, które ujarzmił, [12] »to jest z Aramu, z Moabu, z Ammonu, od Filistynów, od Amalekitów oraz z łupów zdobytych na Hadadezerze, synu Rechoba, królu Soby. [13] »Dawid wsławił się także w czasie powrotu po pokonaniu Aramu, w Dolinie Soli, gdzie pokonał siły złożone z osiemnastu tysięcy wojowników. [14] »Rozmieścił też swoje załogi na całym obszarze Edomu i wszyscy Edomici stali się niewolnikami Dawida. PAN zaś wybawiał Dawida w każdej sytuacji. [15] »W ten sposób Dawid panował nad całym Izraelem, kierując się prawem i sprawiedliwością względem całego swojego ludu. [16] »Joab, syn Serui, dowodził armią, Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem, [17] »Sadok, syn Achituba, i Achimelek, syn Abiatara, byli kapłanami, Serajasz był pisarzem, [18] »Benajasz, syn Jehojady, dowodził Kreteńczykami i Pletejczykami, a synowie Dawida byli kapłanami. 
«  2 Księga Samuela 7 2 Księga Samuela 8 2 Księga Samuela 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).