Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Królewska » Rozdział 14
«  1 Księga Królewska 13 1 Księga Królewska 14 1 Księga Królewska 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tym czasie zachorował Abiasz, syn Jeroboama. [2] »Jeroboam powiedział wówczas do swojej żony: Wstań, proszę, przebierz się, aby nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama, i udaj się do Szilo. Tam właśnie mieszka prorok Achiasz, który mi zapowiedział, że zostanę królem tego ludu. [3] »Weź z sobą dziesięć chlebów, trochę ciastek i dzban miodu. On ci powie, co stanie się z chłopcem. [4] »Żona Jeroboama tak właśnie postąpiła. Wyruszyła do Szilo i dotarła do domu Achiasza. Z powodu podeszłego wieku Achiasz utracił wzrok. [5] »Ale PAN go uprzedził: Właśnie nadchodzi żona Jeroboama. Chce cię zapytać o los swojego syna, ponieważ zachorował. Odpowiedz jej tak a tak. Kiedy przyjdzie, będzie udawała kogoś innego. [6] »Achiasz zatem, ledwie usłyszał odgłos jej kroków u wejścia, powiedział: Wejdź, żono Jeroboama! Dlaczego udajesz kogoś innego? Zostałem do ciebie posłany. Mam przykrą wiadomość! [7] »Idź, powiedz Jeroboamowi: Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Wywyższyłem cię spośród ludu i ustanowiłem cię księciem nad moim ludem Izraelem. [8] »Wydarłem królestwo domowi Dawida i dałem je tobie. Ty jednak nie byłeś taki, jak mój sługa Dawid. On przestrzegał moich przykazań, szedł za Mną całym sercem i czynił tylko to, co prawe w moich oczach. [9] »Ty natomiast zacząłeś postępować gorzej niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Poszedłeś, porobiłeś sobie innych bogów, odlałeś figurki, zacząłeś Mnie drażnić i rzuciłeś Mnie daleko za siebie. [10] »Dlatego wkrótce Ja sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama. Wytępię u Jeroboama w Izraelu każdego mężczyznę, niewolnego i wolnego, i wymiotę dom Jeroboama, jak się wymiata gnój - wszystko sprzątnę! [11] »Kto u Jeroboama umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze w polu, tego pożre ptactwo, gdyż PAN tak zapowiada! [12] »Ty zaś wstań i wracaj do domu. Gdy twoje stopy wkroczą do miasta, chłopiec umrze. [13] »Będzie go opłakiwał cały Izrael i pochowają go. Bo tylko on z domu Jeroboama zejdzie do grobu, gdyż jedynie u niego w domu Jeroboama znalazło się coś dobrego względem PANA, Boga Izraela. [14] »PAN ustanowi sobie króla nad Izraelem, który wytępi dom Jeroboama - bliski jest ten dzień! Można powiedzieć, że już nastał! [15] »PAN uderzy Izraela tak, że zachwieje się jak trzcina w szuwarach. Wykorzeni On Izraela z tej dobrej ziemi, którą dał ich ojcom, i rozrzuci ich poza Eufratem, za to, że porobili sobie aszery, drażniąc PANA. [16] »I wyda Izraela z powodu grzechów Jeroboama, których się dopuścił i przez które zwiódł Izraela. [17] »Po tych słowach żona Jeroboama wstała i odeszła. Gdy przybyła do Tirsy i przekraczała próg domu, chłopiec umarł. [18] »Pochowano go i opłakiwano go w całym Izraelu, zgodnie ze Słowem PANA, które wypowiedział za pośrednictwem swojego sługi, proroka Achiasza. [19] »Pozostałe sprawy Jeroboama, to, jak prowadził wojny i jak panował, zostały spisane w zwoju Dziejów królów Izraela. [20] »Jeroboam panował dwadzieścia dwa lata, po czym spoczął ze swoimi ojcami, a panowanie po nim objął jego syn Nadab. [21] »Rechabeam zaś, syn Salomona, panował w Judzie. Miał on czterdzieści jeden lat, kiedy objął władzę, a panował w Jerozolimie - mieście, które PAN wybrał spośród wszystkich plemion Izraela, aby tam złożyć swoje imię - siedemnaście lat. Jego matka miała na imię Naama, a była Ammonitką. [22] »Judejczycy również czynili to, co złe w oczach PANA. Grzechami, które popełniali, pobudzali Go do zazdrości. Czynili to nawet bardziej niż ich ojcowie. [23] »Oni również budowali sobie świątynki, posągi, aszery na każdym wzgórzu i pod każdym zielonym drzewem. [24] »W ich kraju działali też kapłani [innych bóstw] - słowem, popełniali te same obrzydliwości, co narody, które PAN wydziedziczył przed Izraelitami. [25] »W piątym roku panowania Rechabeama Szyszak, król Egiptu, wyprawił się przeciw Jerozolimie. [26] »Zabrał on wszystkie skarby świątyni PANA i pałacu królewskiego! Wziął także wszystkie złote puklerze sporządzone przez Salomona. [27] »Król Rechabeam zastąpił je wówczas puklerzami z brązu. Powierzył je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do pałacu królewskiego. [28] »I ilekroć król wybierał się do świątyni PANA, strażnicy przyboczni zbroili się w nie, po czym odnosili je z powrotem do swojej wartowni. [29] »Pozostałe sprawy Rechabeama, wszystko, czego dokonał, zostało spisane w zwoju Dziejów królów Judy. [30] »Między Rechabeamem a Jeroboamem przez cały czas toczyła się wojna. [31] »Gdy Rechabeam spoczął ze swoimi ojcami, został pochowany przy nich w Mieście Dawida. Jego matka miała na imię Naama, a była Ammonitką. Władzę królewską po nim objął jego syn Abijam. 
«  1 Księga Królewska 13 1 Księga Królewska 14 1 Księga Królewska 15  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).