Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Królewska » Rozdział 6
«  1 Księga Królewska 5 1 Księga Królewska 6 1 Księga Królewska 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W czterysta osiemdziesiątym roku po wyjściu potomków Izraela z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, w czwartym roku panowania Salomona nad Izraelem, zaczął on budować świątynię PANA. [2] »Świątynia, którą Salomon zaczął budować dla PANA, mierzyła sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści łokci wysokości. [3] »Przedsionek przed pomieszczeniem głównym mierzył dwadzieścia łokci długości, wzdłuż szerokości pomieszczenia głównego, i dziesięć łokci szerokości. [4] »Salomon polecił wykonać w świątyni zamykane ramy okienne [5] »i zbudować wokół świątyni, przy ścianach, występ, zarówno dla pomieszczenia głównego, jak i dla części wewnętrznej, i porobić na nim wokoło boczne komory. [6] »Wzniesione na występie komory dolne miały pięć łokci szerokości, środkowe sześć łokci, a górne, na poziomie trzecim, siedem łokci. To dlatego, że do ściany świątyni dobudowano mur z uskokami, dla podtrzymania belek stropowych komór, tak by ich gniazda nie wchodziły w jej ścianę. [7] »Świątynię wznoszono z kamieni w pełni przygotowanych w kamieniołomie, tak że podczas budowy nie słychać było młotów, siekier ani innych narzędzi żelaznych. [8] »Wejście do komór dolnych znajdowało się po prawej stronie świątyni. Na poziom drugi i trzeci prowadziły schody. [9] »Tak Salomon zbudował świątynię, wykończył ją i pokrył rzędami cedrowych belek. [10] »Wokół świątyni zbudował trzy poziomy komór, każdy o wysokości pięciu łokci, a ścianę zewnętrzną komór powiązał ze świątynią cedrowymi belkami. [11] »Wówczas PAN skierował do Salomona Słowo tej treści: [12] »Jeśli chodzi o ten dom, który budujesz, to jeśli będziesz postępował według moich ustaw, wypełniał moje prawa i przestrzegał wszystkich moich przykazań, to dotrzymam mojej obietnicy co do ciebie, którą złożyłem twojemu ojcu Dawidowi, [13] »zamieszkam wśród synów Izraela i nie opuszczę mojego ludu. [14] »Zatem Salomon zbudował świątynię i wykończył ją. [15] »Ściany świątyni polecił od wewnątrz obudować deskami cedrowymi, od podłogi po belki sufitu, a podłogę wyłożyć drewnem cyprysowym. [16] »Dwadzieścia łokci od tylnej ściany świątyni, Salomon polecił zbudować ściankę z desek cedrowych - od podłogi po sufit - i tak w pomieszczeniu głównym powstało miejsce wewnętrzne, miejsce najświętsze. [17] »Pomieszczenie główne przed nim, mierzyło czterdzieści łokci. [18] »Deski cedrowe kryjące ściany od wewnątrz ozdobione były rzeźbami tykw i kwitnących kwiatów - wszystko pokryte było cedrem, nie był widoczny żaden kamień. [19] »Miejsce wewnętrzne, w środku świątyni, urządzone zostało po to, by umieścić w nim skrzynię Przymierza z PANEM. [20] »Przed tym miejscem, mierzącym dwadzieścia łokci długości, dwadzieścia szerokości i dwadzieścia wysokości, wyłożonym litym złotem, Salomon ustawił cedrowy ołtarz. [21] »Świątynię od wewnątrz Salomon pokrył litym złotem, a przed miejscem wewnętrznym, też pokrytym złotem, rozciągnął złote łańcuchy. [22] »Cała świątynia zatem była całkowicie wyłożona złotem, również cały ołtarz, który stał przed miejscem wewnętrznym. [23] »W miejscu wewnętrznym Salomon kazał umieścić dwa cheruby. Były one wykonane z drewna oliwnego i miały wysokość dziesięciu łokci. [24] »Jedno skrzydło cheruba mierzyło pięć łokci i drugie tyle samo, razem zatem od krańca jednego skrzydła po kraniec drugiego było dziesięć łokci. [25] »Dziesięć łokci wysokości miał też cherub drugi - oba cheruby były tej samej miary i tego samego kształtu. [26] »Wysokość jednego cheruba wynosiła dziesięć łokci i taki też był cherub drugi. [27] »Salomon umieścił te cheruby w pomieszczeniu wewnętrznym, a ich skrzydła rozpościerały się tak, że skrzydło jednego cheruba dotykało ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało przeciwległej ściany. Ich skrzydła skierowane do wnętrza dotykały zaś siebie nawzajem. [28] »Były one całe pokryte złotem. [29] »Wszystkie ściany świątyni Salomon ozdobił żłobionymi płaskorzeźbami cherubów, palm oraz kwitnących kwiatów - od wewnątrz i na zewnątrz. [30] »Podłogę świątyni pokrył złotem wewnątrz i na zewnątrz. [31] »U wejścia do miejsca wewnętrznego Salomon kazał umieścić drzwi. Były one wykonane z drewna oliwnego, a futryna była zbudowana z pięciokątnych belek. [32] »Skrzydła drzwiowe były w obu przypadkach wykonane z drewna oliwnego i ozdobione płaskorzeźbami cherubów, palm i kwitnących kwiatów. Pokryte one były złotem rozklepanym na płaskorzeźbach cherubów oraz palm. [33] »Podobnie było u wejścia do świątyni. Odrzwia były wykonane z drewna oliwnego, jednak z czworokątnych belek. [34] »Skrzydła drzwiowe wykonane były z drewna cyprysowego. Jedne drzwi miały dwa skrzydła wahadłowe i drugie drzwi miały dwa skrzydła wahadłowe. [35] »Drzwi te były ozdobione cherubami, palmami i kwitnącymi kwiatami, a ich złote pokrycie dokładnie pasowało do żłobień. [36] »Salomon zbudował także dziedziniec wewnętrzny. Ogrodzenie składało się z trzech warstw kamiennych ciosów i jednej warstwy cedrowych belek. [37] »Fundamenty pod świątynię PANA założono w czwartym roku, w miesiącu Ziw, [38] »a w roku jedenastym, w miesiącu Bul, to jest w miesiącu ósmym, zakończono wszystkie sprawy związane z jej budową. Budowano ją zatem siedem lat. 
«  1 Księga Królewska 5 1 Księga Królewska 6 1 Księga Królewska 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).