Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 Księga Królewska » Rozdział 7
«  1 Księga Królewska 6 1 Księga Królewska 7 1 Księga Królewska 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Swój pałac natomiast Salomon budował trzynaście lat, zanim go w całości wykończył. [2] »Zbudował go [z drewna pochodzącego z] lasu Libanu. Pałac mierzył sto łokci długości, pięćdziesiąt łokci szerokości i trzydzieści łokci wysokości. Jego strop opierał się na trzech rzędach cedrowych kolumn z cedrowymi belkami na tych kolumnach [3] »i wyłożony był cedrem nad żebrami, które opierały się na tych kolumnach, w liczbie czterdziestu pięciu, po piętnaście na rząd. [4] »Pałac zaopatrzony był w trzy rzędy ram okiennych. Trzy ich prześwity w każdym rzędzie pozostawały w jednej linii. [5] »Wszystkie przejścia i odrzwia były prostokątne, rama i obok prześwit przy prześwicie na każdym z trzech poziomów. [6] »Salomon zbudował też salę kolumnową. Mierzyła ona pięćdziesiąt łokci długości i trzydzieści łokci szerokości, z salą, kolumnami i daszkiem na przedzie. [7] »Zbudował również salę tronową, gdzie odbywał sądy. Tę salę sądową wyłożył drewnem cedrowym od podłogi po sufit. [8] »Pałac zaś, w którym Salomon mieszkał, stał przy drugim dziedzińcu w stosunku do tej sali, a był zbudowany podobnie. Salomon przygotował też pałac dla córki faraona, którą pojął za żonę - taki, jak ta sala. [9] »Wszystko było zbudowane z drogich kamieni podobnych wymiarów, jak ciosy cięte piłami - od wewnątrz i z zewnątrz, od fundamentu po zwieńczenia, i od zewnątrz aż do dziedzińca wielkiego. [10] »Również fundament zbudowany był z drogich kamieni, wielkich, mierzących dziesięć i osiem łokci. [11] »Na nim, od góry, opierały się drogie kamienie o wymiarach takich jak ciosy, a wyżej było drewno cedrowe. [12] »Dziedziniec wielki otoczony był murem z trzech warstw kamiennych ciosów i jednej warstwy cedrowych belek, podobnie jak dziedziniec wewnętrzny świątyni PANA i sale pałacu. [13] »Król Salomon sprowadził z Tyru Chirama. [14] »Był on synem pewnej wdowy z plemienia Naftalego. Jego ojciec był Tyryjczykiem, rzemieślnikiem zajmującym się miedzią. Był to człowiek niezwykle zdolny, biegły w swoim rzemiośle i potrafiący wykonać każdą robotę w miedzi. On właśnie przybył do króla Salomona i wykonał całą zleconą mu pracę. [15] »Odlał dwie kolumny z brązu. Każda kolumna mierzyła osiemnaście łokci wysokości i dwanaście łokci w obwodzie. [16] »Wykonał też dwie głowice, które miały wieńczyć szczyt kolumn. Były one odlane z brązu i każda mierzyła pięć łokci wysokości. [17] »Dalej, splótł siatki dla głowic, które miały wieńczyć kolumny - po siedem dla każdej głowicy. [18] »Następnie, dla kolumn odlał jabłka granatu, które w dwóch rzędach miały być przymocowane dookoła obu siatek okrywających głowice, mające wieńczyć kolumny. [19] »Te głowice na szczycie kolumn przypominały kształtem lilie, jak te w salach, a mierzyły cztery łokcie. [20] »Głowice były też na dwóch kolumnach od góry, tuż przy wybrzuszeniu, które było za siatką z jabłkami granatu, w liczbie dwustu, w dwóch rzędach dookoła na obu głowicach. [21] »Kolumny te ustawił przy przedsionku świątyni. Kolumnę z prawej strony nazwał Jakin, a kolumnę z lewej - Boaz. [22] »Ich szczyty przypominały kształtem lilie - i tak ukończył prace przy kolumnach. [23] »Potem wykonał kadź zwaną morzem. Był to odlew w kształcie półkuli o średnicy dziesięciu łokci, wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu. [24] »Poniżej górnej krawędzi znajdowały się w dwóch rzędach gałki, po dziesięć na łokieć obwodu, które zostały odlane wraz z kadzią. [25] »Kadź stała na dwunastu cielcach: trzy były zwrócone na północ, trzy na zachód, trzy na południe i trzy na wschód. Tyłami zwrócone były do wewnątrz. Zbiornik z wodą znajdował się nad nimi. [26] »Grubość kadzi mierzyła dłoń, a jej brzeg zakończony był tak, jak krawędź kielicha. Kształtem przypominała kwiat lilii i mogła pomieścić dwa tysiące batów wody. [27] »Dalej, wykonał dziesięć brązowych podstaw. Każda mierzyła cztery łokcie długości, cztery łokcie szerokości i trzy łokcie wysokości. [28] »Każda podstawa miała wypełnienia, które znajdowały się między ramami. [29] »Na tych wypełnieniach pomiędzy ramami widniały podobizny lwów, cielców i cherubów, a same ramy, tak powyżej, jak i poniżej lwów i cielców, ozdobione były zwisającymi wieńcami. [30] »Każda podstawa miała cztery brązowe koła i brązowe osie, a jej cztery stopy miały ramiona od spodu wanny. Ramiona te były odlane i wystawały zza każdego wieńca. [31] »Otwór podstawy od wewnątrz zwieńczenia wznosił się na łokieć, a był on okrągły, wykonany podobnie, na półtora łokcia, wokół niego były płaskorzeźby, lecz ich wypełnienia były czworokątne, nie okrągłe. [32] »U spodu wypełnień znajdowały się cztery koła, których uchwyty tkwiły w podstawie. Średnica jednego koła mierzyła półtora łokcia. [33] »Wyglądały one jak koła rydwanu. Ich uchwyty, obręcze, szprychy oraz piasty - wszystko było odlewem. [34] »Z czterech rogów każdej podstawy wystawały ramiona. [35] »A na zwieńczeniu każdej podstawy było - na pół łokcia wysokie - okrągłe obramowanie dookoła i na szczycie każdej podstawy były jej uchwyty i jej zakończenia. [36] »Na płaskich powierzchniach tych uchwytów i na jej zakończeniach wyrył cheruby, lwy i palmy, stosownie do wolnego miejsca, a wokoło - wieńce. [37] »W ten sposób wykonał dziesięć jednakowych podstaw, odlanych w tym samym rozmiarze i w tym samym kształcie. [38] »Do tego wykonał dziesięć brązowych wanien. Każda mieściła czterdzieści batów wody i mierzyła cztery łokcie. Na każdą z dziesięciu podstaw przypadała jedna wanna. [39] »Pięć podstaw umieścił po prawej stronie świątyni i pięć po lewej stronie, a kadź ustawił od strony prawej, na wschód, od południa. [40] »Chiram wykonał też garnki, łopatki i kropielnice. W ten sposób Chiram ukończył wszelkie prace, które wykonywał dla króla Salomona dla świątyni PANA, [41] »to znaczy: dwie kolumny i okrągłe głowice na szczytach obu kolumn. Dwie kraty dla okrycia dwóch okrągłych głowic wieńczących kolumny. [42] »Czterysta jabłek granatu dla dwóch krat, dwa rzędy jabłek granatu dla jednej kraty dla pokrycia dwóch okrągłych głowic wieńczących kolumny. [43] »Dziesięć podstaw, dziesięć wanien dla tych podstaw, [44] »jedną kadź zwaną morzem, dwanaście cielców pod kadź, [45] »garnki, łopatki i kropielnice, a wszystkie te przybory dla króla Salomona, dla świątyni PANA, Chiram wykonał z polerowanego brązu. [46] »Wszystko to król odlewał w formach z gliny w dolinie Jordanu, pomiędzy Sukkot a Sartan. [47] »Ze względu na bardzo wielką liczbę odlewanych sprzętów Salomon postanowił nie spisywać wagi brązu. [48] »Salomon zlecił również wykonanie wszystkich przyborów dla świątyni PANA. Należały do nich: złoty ołtarz, złoty stół na chleb obecności, [49] »pięć świeczników na prawą i pięć na lewą stronę, z litego złota, mających stać przed miejscem wewnętrznym; kwiaty, lampy, szczypce, ze złota, [50] »misy, gasidła, kropielnice, kadzielnice i węglarki - wszystko z litego złota. Ze złota były również wykonane zawiasy do drzwi pomieszczenia wewnętrznego, to jest do miejsca najświętszego, oraz do drzwi samej świątyni. [51] »Po zakończeniu całej pracy, którą Salomon wykonał dla świątyni PANA, wniósł on tam dary poświęcone przez swojego ojca Dawida, srebro i złoto, a wszystkie przybory złożył w skarbcach świątyni PANA. 
«  1 Księga Królewska 6 1 Księga Królewska 7 1 Księga Królewska 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).