Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Królewska » Rozdział 12
«  2 Księga Królewska 11 2 Księga Królewska 12 2 Księga Królewska 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(12:2) Rozpoczął on rządy w siódmym roku panowania Jehu, a panował w Jerozolimie czterdzieści lat. Jego matka miała na imię Sibia, a pochodziła z Beer-Szeby. [2] »(12:3) Joasz czynił to, co prawe w oczach PANA. Postępował tak przez wszystkie te lata swojego panowania, w których korzystał z pouczeń kapłana Jehojady. [3] »(12:4) Mimo to świątynki na wzniesieniach nie znikły i lud nadal składał w nich swoje ofiary i spalał kadzidła. [4] »(12:5) Pewnego razu Joasz powiedział do kapłanów: Niech całe srebro składane w darze na rzecz świątyni PANA, srebro będące opłatą za człowieka, srebro pochodzące z wyceny za życie oraz całe srebro złożone w świątyni PANA dobrowolnie [5] »(12:6) biorą sobie kapłani, każdy od tego, kto korzysta z jego usług, ale niech też oni naprawiają wszelkie uszkodzenia pojawiające się w świątyni. [6] »(12:7) Jednak w ciągu dwudziestu trzech lat panowania Joasza kapłani nie dokonywali żadnych napraw w świątyni. [7] »(12:8) W końcu król Joasz wezwał kapłana Jehojadę oraz innych kapłanów i zapytał: Dlaczego nie podejmujecie żadnych napraw w świątyni? Bo skoro tak, to nie bierzcie już sobie srebra od tych, którzy korzystają z waszych usług, lecz oddawajcie je na naprawy w świątyni. [8] »(12:9) I kapłani zgodzili się na to, że nie będą pobierać od ludu srebra, ale też nie będą dokonywać w świątyni żadnych napraw. [9] »(12:10) Wówczas kapłan Jehojada wziął jedną skrzynię, wywiercił otwór w jej wieku i ustawił ją obok ołtarza, z prawej strony, przy wejściu do świątyni PANA. Tam kapłani strzegący progów świątyni składali całe srebro wnoszone do świątyni PANA. [10] »(12:11) A kiedy stwierdzili, że w skrzyni jest już dużo srebra przyniesionego do świątyni PANA, pojawiał się pisarz królewski oraz arcykapłan, wybierali to srebro i przeliczali. [11] »(12:12) Następnie odliczone srebro powierzali osobom odpowiedzialnym za roboty w świątyni PANA, a ci z kolei przekazywali je cieślom i budowniczym wykonującym tam pracę, [12] »(12:13) murarzom i kamieniarzom, na zakup drewna i ciosanego kamienia do naprawy uszkodzeń w świątyni PANA oraz na wszystko, co w świątyni wymagało naprawy. [13] »(12:14) Ze srebra przynoszonego do świątyni PANA nie wykonywano jednak srebrnych mis, gasideł, kropielnic, trąb, żadnych przyborów złotych ani srebrnych. [14] »(12:15) Przekazywano to srebro odpowiedzialnym za roboty i oni dokonywali za nie potrzebnych napraw. [15] »(12:16) Nie rozliczano też ludzi, którzy otrzymywali srebro i przekazywali je wykonawcom prac, ponieważ postępowali oni uczciwie. [16] »(12:17) Srebra z opłat przy ofiarach za winę oraz srebra z opłat przy ofiarach za grzechy nie wnoszono do świątyni PANA. Przypadało ono kapłanom. [17] »(12:18) W tym czasie król Aramu, Chazael, wyruszył, uderzył na Gat i zdobył to miasto. Następnie chciał wyruszyć przeciw Jerozolimie. [18] »(12:19) Wtedy Joasz, król Judy, wziął wszystkie poświęcone dary, które ofiarowali jego przodkowie: Jehoszafat, Jehoram i Achazjasz, królowie Judy, oraz dary ofiarowane przez siebie, a ponadto całe złoto, które znajdowało się w skarbcach świątyni PANA oraz pałacu królewskiego, i wysłał je Chazaelowi, królowi Aramu. Ten wówczas odstąpił od Jerozolimy. [19] »(12:20) Pozostałe sprawy Joasza, to wszystko, czego dokonał, zostało opisane w zwoju Dziejów królów Judy. [20] »(12:21) Jego słudzy uknuli przeciwko niemu spisek i targnęli się na niego w Bet-Millo, przy zejściu do Silla. [21] »(12:22) Dopuścili się tego jego słudzy: Jozabad, syn Szimeata, i Jehozabad, syn Szomera. Gdy Joasz zmarł, pochowano go z jego ojcami w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął jego syn Amazjasz. 
«  2 Księga Królewska 11 2 Księga Królewska 12 2 Księga Królewska 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).