Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Królewska » Rozdział 21
«  2 Księga Królewska 20 2 Księga Królewska 21 2 Księga Królewska 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Manasses miał dwanaście lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie pięćdziesiąt pięć lat. Jego matka miała na imię Chefsi-Bah. [2] »Czynił on to, co złe w oczach PANA, obrzydliwym sposobem narodów, które PAN wypędził przed Izraelitami. [3] »Na nowo pobudował świątynki, które poburzył jego ojciec Hiskiasz, stawiał ołtarze Baalowi i sporządził Aszerę, podobnie jak Achab, król Izraela. Bił też pokłony i oddawał cześć całemu zastępowi nieba, [4] »i pobudował ołtarze w świątyni PANA, o której PAN powiedział: W Jerozolimie złożę moje imię. [5] »Manasses wzniósł tam, na obu dziedzińcach świątyni PANA, ołtarze dla całego zastępu nieba! [6] »Ponadto przeprowadził przez ogień swojego syna, uprawiał czary, wróżył, ustanowił tych, którzy radzili się przodków albo duchów osób już zmarłych, i mnożył czyny złe w oczach PANA, drażniąc Go w ten sposób. [7] »Umieścił także podobiznę Aszery w tej świątyni, o której PAN oznajmił Dawidowi i jego synowi Salomonowi: W tym domu i w Jerozolimie, w tych miejscach, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, złożę na wieki moje imię [8] »i nie dopuszczę, aby stopa Izraela tułała się poza ziemią, którą dałem ich ojcom - jeśli tylko dopilnują, by postępować zgodnie ze wszystkim, co im przykazałem, zgodnie z całym Prawem, które nadał im mój sługa Mojżesz. [9] »Oni jednak nie posłuchali, a Manasses zwiódł ich tak, że postępowali gorzej niż narody, które PAN przed nimi wytępił. [10] »Wówczas PAN, za pośrednictwem swoich sług, proroków, przemówił tymi słowy: [11] »Ponieważ Manasses, król Judy, dopuścił się tych obrzydliwości, postępował we wszystkim gorzej niż Amoryci, którzy byli przed nim, i przez swe plugawe bożyszcza doprowadził do grzechu również Judę, [12] »dlatego właśnie tak mówi PAN, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na Jerozolimę i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach. [13] »Rozciągnę nad Jerozolimą mierniczy sznur Samarii i poziomicę rodu Achaba i wytrę Jerozolimę, jak się wyciera miskę, a potem obraca się ją do góry dnem. [14] »W ten sposób odrzucę resztę mojego dziedzictwa, wydam ich na pastwę wrogów, staną się ich łupem i zdobyczą, [15] »dlatego że czynili to, co złe w moich oczach, i drażnili Mnie od dnia, w którym ich ojcowie wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego. [16] »Poza grzechem, przez który Manasses uwikłał Judę w czynienie tego, co złe w oczach PANA, przelał on również bardzo wiele niewinnej krwi, tak że wypełnił nią Jerozolimę po brzegi. [17] »Pozostałe sprawy Manassesa, wszystkie jego dokonania, łącznie z grzechem, którego się dopuścił, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Judy. [18] »Gdy Manasses spoczął ze swoimi ojcami, został pochowany w ogrodzie Uzy przy swoim pałacu, a władzę po nim objął jego syn Amon. [19] »Amon miał dwadzieścia dwa lata, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie dwa lata. Jego matka miała na imię Meszulemet i była córką Charusa z Jotby. [20] »Czynił on to, co złe w oczach PANA, podobnie jak jego ojciec Manasses. [21] »W każdej sprawie kroczył drogą swojego ojca, podobnie jak on służył i kłaniał się plugawym bożyszczom. [22] »PANA natomiast, Boga swoich ojców, porzucił i drogą PANA nie kroczył. [23] »Podwładni Amona zawiązali przeciwko niemu spisek i zabili go w jego własnym domu. [24] »Wówczas lud ziemi wybił spiskowców, którzy targnęli się na życie Amona, i królem po nim obwołał jego syna Jozjasza. [25] »Pozostałe sprawy i dokonania Amona zostały opisane w zwoju Dziejów królów Judy. [26] »Pochowano go w jego grobie w ogrodzie Uzy, a władzę po nim objął jego syn Jozjasz. 
«  2 Księga Królewska 20 2 Księga Królewska 21 2 Księga Królewska 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).