Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Królewska » Rozdział 24
«  2 Księga Królewska 23 2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Za jego czasów najechał kraj Nebukadnesar, król Babilonu, i Jehojakim został jego poddanym na trzy lata. Potem jednak zbuntował się przeciwko niemu. [2] »PAN jednak wyprawił na niego i Judę hordy Chaldejczyków, Aramejczyków, Moabitów i Ammonitów, aby zniszczyć kraj zgodnie ze Słowem PANA, które wypowiedział za pośrednictwem swoich sług, proroków. [3] »Owszem, wszystko to spotkało Judę na polecenie PANA, aby usunąć ją sprzed Jego oblicza za grzechy Manassesa, za to wszystko, co uczynił, [4] »w tym za krew niewinną, którą przelał i którą napełnił Jerozolimę. PAN nie chciał im już przebaczyć. [5] »Pozostałe sprawy i dokonania Jehojakima zostały opisane w zwoju Dziejów królów Judy. [6] »Gdy Jehojakim spoczął ze swoimi ojcami, władzę po nim objął jego syn Jehojachin. [7] »Król Egiptu nie ruszał się już więcej poza granice swojego kraju, ponieważ król Babilonu zajął wszystko, co wcześniej należało do króla Egiptu. Jego władza rozciągała się od Potoku Egipskiego aż po rzekę Eufrat. [8] »Jehojachin miał osiemnaście lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie trzy miesiące. Jego matka miała na imię Nechuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. [9] »Czynił on to, co złe w oczach PANA, dokładnie tak, jak jego ojciec. [10] »W tym czasie ściągnęli pod Jerozolimę podwładni króla Babilonu Nebukadnesara i miasto zostało oblężone. [11] »A gdy podczas oblężenia pod miasto przybył Nebukadnesar, król Babilonu, [12] »król Judy Jehojachin wyszedł do niego wraz ze swoją matką, dworem, książętami i urzędnikami. Król Babilonu pojmał go wówczas. Było to w ósmym roku jego panowania. [13] »Wywiózł wtedy z miasta wszystkie skarby świątyni PANA i skarby pałacu królewskiego i potłukł wszystkie złote sprzęty, które król Izraela Salomon przygotował dla świątyni PANA. Stało się tak zgodnie z zapowiedzią PANA. [14] »Nebukadnesar uprowadził ponadto całą Jerozolimę, wszystkich książąt, wszystkich dzielniejszych wojowników w liczbie dziesięciu tysięcy jeńców, wszystkich rzemieślników i ślusarzy - i nie pozostał nikt prócz biedniejszych mieszkańców kraju. [15] »Król Babilonu uprowadził zatem z Jerozolimy do Babilonu jako jeńców: Jehojachina, jego matkę, żony, urzędników i przywódców ludu. [16] »Uprowadził także wszystkich ludzi bogatszych w liczbie siedmiu tysięcy, rzemieślników i ślusarzy w liczbie tysiąca i wszystkich wojowników z doświadczeniem w walce. Tych, jako wygnańców, sprowadził król Babilonu do siebie. [17] »Zamiast Jehojachina Nebukadnesar ustanowił królem jego stryja Mataniasza, zmieniając mu przy tym imię na Sedekiasz. [18] »Sedekiasz miał dwadzieścia jeden lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie jedenaście lat. Jego matka miała na imię Chamutal i była córką Jeremiasza z Libny. [19] »Czynił on to, co złe w oczach PANA, dokładnie tak, jak Jehojakim. [20] »Doszło do tego jednak w Jerozolimie i w Judzie z powodu gniewu PANA. W końcu odrzucił ich On sprzed swojego oblicza. Sedekiasz bowiem zbuntował się przeciw królowi Babilonu. 
«  2 Księga Królewska 23 2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).