«  1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Filistyni walczyli z Izraelem, Izraelici uciekli przed nimi. Wzgórze Gilboa zasłali pobici mieczem. [2] »Filistyni ścigali Saula oraz jego synów. Zabili Jonatana, Abinadaba oraz Malki-Szuę. [3] »Gdy bitwa zwróciła się przeciw samemi Saulowi, wypatrzyli go łucznicy. Został przez nich zraniony. [4] »Wtedy zwrócił się do giermka: Dobądź miecza i przeszyj mnie nim, aby nie dopadli mnie ci nieobrzezańcy i nie pastwili się nade mną. Ale giermek nie chciał, ponieważ bardzo się bał. Saul wziął więc miecz i sam rzucił się na jego ostrze. [5] »Giermek, gdy zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął. [6] »Tak poległ Saul, jego trzej synowie i cały jego dom - polegli oni razem. [7] »A gdy Izraelici mieszkający w dolinie dowiedzieli się, że ich wojownicy uciekli, a Saul wraz z synami poległ, oni również porzucili swoje miasta i uciekli. Filistyni zaś wkroczyli i zatrzymali się w nich. [8] »Następnego dnia Filistyni wrócili na pole bitwy, aby złupić poległych. Na górze Gilboa znaleźli zwłoki Saula i jego synów. [9] »Złupili poległego króla, zabrali jego głowę i zbroję i obnosili po ziemi filistyńskiej, by ogłosić dobrą nowinę swoim bożkom i ludowi. [10] »Zbroję Saula złożyli potem w świątyni swojego boga, a jego czaszkę przymocowali do świątyni Dagona. [11] »Wieść o tym, co Filistyni zrobili ze zwłokami Saula, dotarła także do Jabesz-Gilead. [12] »Wówczas wszyscy waleczni mężczyźni poszli, zabrali zwłoki króla oraz zwłoki jego synów i przynieśli je do Jabesz. Tam pogrzebali ich kości pod tamaryszkiem - i pościli przez siedem dni. [13] »Tak poległ Saul w swojej niewierności, którą powodowany sprzeniewierzył się PANU. Nie podporządkowywał się on Słowu PANA, a ponadto szukał rady u zmarłych przodków. [14] »Nie radził się on PANA, dlatego PAN pozbawił go życia, a władzę królewską przeniósł na Dawida, syna Jessaja. 
«  1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).