«  1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12 1 Księga Kronik 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto ci, którzy przyszli do Dawida do Syklag, kiedy musiał trzymać się z dala od Saula, syna Kisza. Oni to wspierali go w walce. [2] »Wyposażeni byli w łuki, umieli z prawej i z lewej ręki miotać kamienie i strzelać z łuku i - podobnie jak Saul - pochodzili z plemienia Beniamina. [3] »Ich naczelnikiem był Achiezer i Joasz, synowie Szemajasza Gibejczyka, Jezjel i Pelet, synowie Azmaweta, oraz Beraka i Jehu z Anatot. [4] »(12:4) Jiszmajasz zaś, Gibeończyk, najdzielniejszy z trzydziestu, dowodził właśnie tymi trzydziestoma. (12:5) Należeli też do nich: Jeremiasz, Jachazjel, Jochanan, Jozabad z Gederot, [5] »(12:6) Eluzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemariasz, Szefatiasz Charufitczyk, [6] »(12:7) Elkana, Jiszijasz, Azarel, Joezer, Jaszobam - Korachici -  [7] »(12:8) Joelah i Zebadiasz, synowie Jerochama z Gedor. [8] »(12:9) Spośród Gadytów przystali do Dawida w twierdzy na pustyni następujący dzielni wojownicy, doświadczeni w boju, zbrojni w tarcze i dzidy, z wyglądu niczym lwy, a szybcy jak gazele w górach: [9] »(12:10) Ezer, który był ich wodzem, Obadiasz drugi, Eliab trzeci, [10] »(12:11) Miszmana czwarty, Jeremiasz piąty, [11] »(12:12) Ataj szósty, Eliel siódmy, [12] »(12:13) Jochanan ósmy, Elzabad dziewiąty, [13] »(12:14) Jeremiasz dziesiąty i Makbanaj jedenasty. [14] »(12:15) Ci spośród potomków Gada byli naczelnikami zastępów, pomniejszy dla stu, a znaczniejszy dla tysiąca. [15] »(12:16) Byli to ci, którzy przeprawili się przez Jordan w miesiącu pierwszym, kiedy wystąpił on z brzegów, i wyparli mieszkańców dolin na wschód i na zachód. [16] »(12:17) Do Dawida do twierdzy przyszli zatem niektórzy z plemion Beniamina i Judy. [17] »(12:18) Dawid wyszedł im naprzeciw i powiedział do nich: Jeśli przyszliście do mnie w pokojowych zamiarach, po to, by mnie wesprzeć, to gotów jestem szczerze połączyć się z wami. Lecz jeśli przyszliście po to, by mnie zdradzić nieprzyjaciołom - choć ja nie mam żadnych niegodziwych zamiarów - to niech Bóg naszych ojców przejrzy to i dokona sądu. [18] »(12:19) Wtedy Duch ogarnął Amasaja, naczelnika trzydziestu, tak że powiedział: Jesteśmy twoi, Dawidzie, i z tobą, synu Jessaja. Pokój, pokój tobie i temu, kto cię wspiera, bo twoim wsparciem jest Bóg. Dawid przyjął ich zatem i włączył do grona dowódców oddziału. [19] »(12:20) Do Dawida przystali również ludzie z plemienia Manassesa. Było to wtedy, gdy wraz z Filistynami wyruszył na wojnę z Saulem. Nie wsparli ich jednak wtedy, ponieważ po naradzie rządcy filistyńscy odesłali go w obawie, by kosztem ich życia nie przeszedł w walce na stronę swojego pana Saula. [20] »(12:21) Gdy więc Dawid wracał do Syklag, przystali do niego z plemienia Manassesa: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu i Silletaj - dowódcy tysięcy Manassesa. [21] »(12:22) Oni wsparli Dawida w walce przeciw zbrojnej hordzie, wszyscy bowiem byli dzielnymi wojownikami i wodzami zastępu. [22] »(12:23) W tym czasie, dzień po dniu, ściągali do Dawida ludzie gotowi mu pomagać, aż powstał duży obóz, niczym obóz Boży. [23] »(12:24) A oto liczby wodzów gotowych do walki, którzy przyszli do Dawida do Hebronu, aby - zgodnie z zapowiedzią PANA - przenieść na niego władzę sprawowaną przez Saula: [24] »(12:25) Potomkowie Judy, zbrojni w tarczę i dzidę: sześć tysięcy ośmiuset ludzi gotowych do walki. [25] »(12:26) Potomkowie Symeona, wojownicy dzielni w walce: siedem tysięcy stu. [26] »(12:27) Potomkowie Lewiego: cztery tysiące sześciuset, [27] »(12:28) ponadto Jehojada, książę w rodzie Aarona, a z nim trzy tysiące siedmiuset, [28] »(12:29) oraz Sadok, młody dzielny wojownik wraz z rodem swojego ojca: dwudziestu dwóch książąt. [29] »(12:30) Potomkowie Beniamina, współplemieńcy Saula: trzy tysiące - wielu z nich pozostawało wcześniej na służbie u Saula. [30] »(12:31) Potomkowie Efraima: dwadzieścia tysięcy ośmiuset dzielnych wojowników, ludzi sławnych w rodach swoich ojców. [31] »(12:32) Z połowy plemienia Manassesa: osiemnaście tysięcy tych, którzy imiennie zostali wyznaczeni, by pójść i obwołać Dawida królem. [32] »(12:33) Wodzowie z Issachara, ludzie świadomi czasów i tego, co powinien uczynić Izrael: dwustu, lecz wszyscy ich bracia byli na ich rozkazy. [33] »(12:34) Z Zebulona, zdolnych wyjść do boju, gotowych walczyć każdą bronią: pięćdziesiąt tysięcy chętnych do pomocy bez żadnego wahania. [34] »(12:35) Z Naftalego: tysiąc dowódców, a z nimi, zbrojnych w tarcze i włócznie, trzydzieści siedem tysięcy. [35] »(12:36) Z Danitów, gotowych do bitwy: dwadzieścia osiem tysięcy sześciuset. [36] »(12:37) Z Aszera, zdolnych wyjść do boju, gotowych do bitwy: czterdzieści tysięcy. [37] »(12:38) Zza Jordanu, z Rubenitów, Gadytów i z połowy plemienia Manassesa, ludzi w pełni uzbrojonych: sto dwadzieścia tysięcy. [38] »(12:39) Wszyscy ci wojownicy, w pełni gotowi, by stanąć w szyku bojowym, przybyli do Hebronu, by obwołać Dawida królem nad całym Izraelem, choć za takim obwołaniem stała też jednomyślnie cała reszta Izraela. [39] »(12:40) Przebywali tam oni z Dawidem przez trzy dni, jedząc i pijąc, ponieważ ich bracia przygotowali im ten pobyt. [40] »(12:41) Również ci, którzy mieszkali w pobliżu, aż po ziemie Issachara, Zebulona i Naftalego, zwozili na osłach, na wielbłądach, na mułach i na bydlętach mąkę, placki figowe, rodzynki, wino, oliwę, bydło oraz owce - wszystkiego pod dostatkiem, ponieważ Izrael przeżywał wtedy czas wielkiej radości. 
«  1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12 1 Księga Kronik 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).