«  1 Księga Kronik 13 1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Również Chiram, król Tyru, wysłał do Dawida posłańców z drewnem cedrowym, a także murarzy i cieśli, którzy mieli zbudować mu pałac. [2] »Dzięki temu Dawid nabrał pewności, że to PAN ustanowił go królem nad Izraelem i że ze względu na swój lud przydał znaczenia jego królewskiej władzy. [3] »W Jerozolimie Dawid pojął sobie jeszcze więcej żon, które mu urodziły kolejnych synów i córki. [4] »A oto imiona dzieci Dawida, które urodziły mu się w Jerozolimie: Szamua, Szobab, Natan, Salomon, [5] »Jibchar, Eliszua, Elpalet, [6] »Nogah, Nefeg, Jafia, [7] »Eliszama, Beeliada i Elfelet. [8] »Gdy Filistyni usłyszeli, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby go schwytać. Dawid usłyszał o tym i wyruszył im naprzeciw. [9] »Filistyni tymczasem najechali dolinę Refaim. [10] »Wówczas Dawid zwrócił się do Boga z pytaniem: Czy mam ruszyć na Filistynów? Czy wydasz ich w moje ręce? A PAN odpowiedział: Wyrusz, bo wydam ich w twoje ręce. [11] »Ruszyli zatem na Baal-Perasim i Dawid odniósł tam nad nimi zwycięstwo. Po bitwie powiedział: Bóg moją ręką przełamał moich wrogów, podobnie jak przełamują się wody. Dlatego nadano temu miejscu nazwę Baal-Perasim. [12] »Filistyni porzucili tam nawet swoje bożki, a Dawid rozkazał je spalić. [13] »Filistyni jednak wyruszyli jeszcze raz i znów najechali dolinę. [14] »Gdy tym razem Dawid prosił Boga o radę, otrzymał odpowiedź: Nie wyruszaj na nich od przodu. Zajdź ich od tyłu i uderz od strony balsamowców. [15] »Kiedy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach balsamowców, daj rozkaz do natarcia, bo wtedy Bóg ruszy do boju przed tobą, aby pobić wojska Filistynów. [16] »Dawid uczynił tak, jak polecił mu Bóg. I pobili wojska wroga od Gibeonu aż po Gezer. [17] »W ten sposób sława Dawida rozeszła się po wszystkich krajach, a PAN rzucił strach przed nim na wszystkie narody. 
«  1 Księga Kronik 13 1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).