«  1 Księga Kronik 17 1 Księga Kronik 18 1 Księga Kronik 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Dawid pobił Filistynów i ujarzmił ich. Odebrał im przy tym Gat oraz jego osady. [2] »Dawid pobił też Moab i Moabici zostali jego niewolnikami. Zostali zmuszeni do składania daniny. [3] »Dawid pobił także Hadadezera, króla Soby Chamackiej, kiedy ten wyprawił się, aby ustanowić swoją władzę nad rzeką Eufrat. [4] »Dawid zdobył na nim tysiąc rydwanów, siedem tysięcy jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych. Wszystkie zaprzęgi Dawid kazał okulawić, sobie pozostawił sto. [5] »A gdy nadciągnął Aram damasceński, aby wesprzeć Hadadezera, króla Soby, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące Aramejczyków. [6] »Następnie Dawid obsadził załogami Aram damasceński i zmusił Aramejczyków, jako podbitych w niewolę, do składania daniny. PAN zaś wybawiał Dawida wszędzie, dokądkolwiek się udał. [7] »Dawid zabrał też złote puklerze, które nosili słudzy Hadadezera, i sprowadził je do Jerozolimy. [8] »Również z Tibchat i z Kun, miast Hadadezera, Dawid wywiózł wielkie ilości brązu. Z niego Salomon sporządził później brązową kadź, słupy oraz inne sprzęty. [9] »Gdy Toi, król Chamatu, usłyszał, że Dawid rozbił całą potęgę Hadadezera, króla Soby, [10] »posłał do króla Dawida swego syna Hadorama, by zapytać go o powodzenie i życzyć mu szczęścia z powodu zwycięskiej wojny z Hadadezerem, Toi bowiem był uwikłany w ciągłe wojny z tym królem. Toi posłał też Dawidowi różnego rodzaju naczynia złote, srebrne i brązowe. [11] »Również te król Dawid poświęcił PANU, wraz ze srebrem i złotem pochodzącym ze wszystkich narodów: z Edomu, Moabu, Ammonu, od Filistynów i Amalekitów. [12] »Abiszaj zaś, syn Serui, pobił w Dolinie Soli osiemnaście tysięcy Edomitów [13] »i rozmieścił w Edomie załogi. W ten sposób Edomici stali się poddanymi Dawida. PAN zaś wybawiał Dawida wszędzie, dokądkolwiek się udał. [14] »W ten sposób Dawid panował nad całym Izraelem, kierując się prawem i sprawiedliwością względem całego swojego ludu. [15] »Joab, syn Serui, dowodził armią, Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem, [16] »Sadok, syn Achituba, i Abimelek, syn Abiatara, byli kapłanami, a Szawsza był pisarzem; [17] »Benajasz, syn Jehojady, dowodził Kreteńczykami i Pletejczykami, a synowie Dawida byli pierwszymi u boku króla. 
«  1 Księga Kronik 17 1 Księga Kronik 18 1 Księga Kronik 19  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).