«  1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Dawid się zestarzał i był syty dni, ustanowił królem nad Izraelem Salomona, swojego syna. [2] »Następnie Dawid zgromadził wszystkich książąt Izraela oraz kapłanów i Lewitów. [3] »A gdy policzono Lewitów od trzydziestego roku życia wzwyż, okazało się, że jest ich trzydzieści osiem tysięcy. [4] »Spośród nich do prac w świątyni PANA przeznaczono dwadzieścia cztery tysiące, na urzędników i sędziów wzięto sześć tysięcy, [5] »na odźwiernych cztery tysiące i cztery tysiące na wielbiących PANA przy wtórze instrumentów, które [według słów Dawida] kazał on sporządzić w tym celu. [6] »Dawid podzielił ich na grupy według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego. [7] »Gerszonici: Ladan i Szimi. [8] »Synowie Ladana: Jechiel, naczelnik, a dalej Zetam i Joel - trzej. [9] »Synowie Szimiego: Szelomit, Chazjel i Haran - trzej. Byli oni naczelnikami rodów Ladana. [10] »Dalsi synowie Szimiego: Jachat, Zina, Jeusz i Beria - ci czterej. [11] »Jachat był naczelnikiem, Ziza drugim po nim, a Jeusz i Beria nie mieli wielu synów, ich rody stanowiły więc jeden oddział. [12] »Synowie Kehata: Amram, Jishar, Hebron i Uzjel - czterej. [13] »Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został wydzielony do poświęcania rzeczy najświętszych, on i jego synowie, na wieki, oraz do kadzenia przed obliczem PANA, do sprawowania właściwej mu służby oraz do błogosławienia w Jego imieniu, na wieki. [14] »Mojżesz był mężem Bożym, a jego synowie byli wymieniani przy plemieniu Lewiego. [15] »Synowie Mojżesza to: Gerszom i Eliezer. [16] »Synowie Gerszoma: Szebuel, naczelnik. [17] »Synami Eliezera byli: Rechabiasz, naczelnik; choć Eliezer nie miał innych synów, synowie Rechabiasza mieli ich bardzo wielu. [18] »Synowie Jishara: Szelomit, naczelnik. [19] »Synowie Hebrona: Jerijasz, naczelnik, Amariasz drugi, Jachazjel trzeci i Jekamam czwarty. [20] »Synowie Uzjela: Mika, naczelnik, i Jiszijasz drugi. [21] »Synowie Merariego: Machli i Muszi. Synowie Machliego: Eleazar i Kisz. [22] »Eleazar umarł, nie mając synów, ale same córki; wyszły one za synów Kisza, swych kuzynów. [23] »Synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot - trzej. [24] »Byli oni synami Lewiego, naczelnikami rodów swoich ojców, a zostali imiennie spisani, jako ludzie pełniący służbę w świątyni PANA, należący do grupy wiekowej od dwudziestego roku życia wzwyż. [25] »Dawid bowiem stwierdził, że ponieważ PAN, Bóg Izraela, dał wytchnienie swojemu ludowi i zamieszkał w Jerozolimie na wieki, [26] »Lewici nie będą już nosić przybytku ani żadnych jego sprzętów związanych ze służbą. [27] »Według ostatnich postanowień Dawida liczba potomków Lewiego miała więc obejmować mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż. [28] »Ich stanowiska miały wspierać służbę potomków Aarona na rzecz świątyni PANA. Mieli pracować na dziedzińcach i w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co święte, oraz przy innych czynnościach podejmowanych w domu Bożym. [29] »Na przykład: przy rozkładaniu w rzędach chleba [obecności], przy mące na ofiary z pokarmów, przy smażeniu przaśnych placków, przy zaczynianiu ciasta, przy wszystkim, co wymagało zmierzenia lub zważenia, [30] »przy codziennym, porannym wstawaniu, by zarówno o poranku, jak i potem wieczorem dziękować PANU i uwielbiać Go, [31] »przy składaniu PANU wszelkich ofiar całopalnych podczas szabatu, nowiu oraz w czasie innych świąt na cześć PANA, powtarzających się według ustalonego porządku. [32] »Na nich miała też spoczywać troska o namiot spotkania, o miejsce święte i o samych potomków Aarona, ich braci, w służbie na rzecz domu PANA. 
«  1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).