«  1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Dawid wraz z dowódcami wojska wydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy cytrach, lutniach i cymbałach. Liczba zatrudnionych przy służbie była następująca: [2] »Synowie Asafa: Zakur, Józef, Netaniasz i Asarela. Służyli oni pod nadzorem Asafa, który z kolei prorokował pod nadzorem króla. [3] »Synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Jeszajasz, Szimi, Chaszabiasz i Matitiasz - sześciu posługujących pod nadzorem swojego ojca Jedutuna, który prorokował przy wtórze lutni pieśni dziękczynienia i pieśni uwielbienia dla PANA. [4] »Synowie Hemana: Bukiasz, Mataniasz, Uzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Maloti, Hotir i Machazjot. [5] »Wszyscy oni byli synami Hemana, królewskiego jasnowidza w sprawach Bożych, do wznoszenia rogu, Bóg zaś dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki. [6] »Wszyscy oni pod nadzorem swoich ojców służyli w świątyni PANA śpiewem, grą na cymbałach, lutniach i cytrach, natomiast Asaf, Jedutun i Heman podlegali samemu królowi. [7] »Ich liczba, wraz z ich braćmi, wyćwiczonymi w śpiewie dla PANA - wszystkimi biegłymi w swych zadaniach - wynosiła dwieście osiemdziesiąt osiem. [8] »Ich obowiązki zostały im przydzielone losem, tak młodszym, jak i starszym, tak biegłym, jak i uczniom. [9] »Pierwszy los padł na Asafa, a w jego rodzie na Józefa, [na jego synów i braci - dwunastu]; drugi na Gedaliasza, na jego braci i synów - razem dwunastu; [10] »trzeci na Zakura, na jego synów i braci - dwunastu; [11] »czwarty na Jisriego, na jego synów i braci - dwunastu; [12] »piąty na Netaniasza, na jego synów i braci - dwunastu; [13] »szósty na Bukiasza, na jego synów i braci - dwunastu; [14] »siódmy na Jesarela, na jego synów i braci - dwunastu; [15] »ósmy na Jeszajasza, na jego synów i braci - dwunastu; [16] »dziewiąty na Mataniasza, na jego synów i braci - dwunastu; [17] »dziesiąty na Szimiego, na jego synów i braci - dwunastu; [18] »jedenasty na Azarela, na jego synów i braci - dwunastu; [19] »dwunasty na Chaszabiasza, na jego synów i braci - dwunastu; [20] »trzynasty na Szubaela, na jego synów i braci - dwunastu; [21] »czternasty na Matitiasza, na jego synów i braci - dwunastu; [22] »piętnasty na Jerimota, na jego synów i braci - dwunastu; [23] »szesnasty na Chananiasza, na jego synów i braci - dwunastu; [24] »siedemnasty na Joszbekaszę, na jego synów i braci - dwunastu; [25] »osiemnasty na Chananiego, na jego synów i braci - dwunastu; [26] »dziewiętnasty na Malotiego, na jego synów i braci - dwunastu; [27] »dwudziesty na Eliatę, na jego synów i braci - dwunastu; [28] »dwudziesty pierwszy na Hotira, na jego synów i braci - dwunastu; [29] »dwudziesty drugi na Gidaltiego, na jego synów i braci - dwunastu; [30] »dwudziesty trzeci na Machazjota, na jego synów i braci - dwunastu; [31] »dwudziesty czwarty na Romamti-Ezera, na jego synów i braci - dwunastu. 
«  1 Księga Kronik 24 1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).