«  1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26 1 Księga Kronik 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co do grup odźwiernych: u Korachitów: Meszelemiasz, syn Korego, spośród synów Abiasafa. [2] »Meszelemiasz miał synów: Zachariasza, pierworodnego, Jediaela drugiego, Zebadiasza trzeciego, Jatniela czwartego, [3] »Elama piątego, Jehochanana szóstego, Eliehoenaja siódmego. [4] »Obed-Edom miał synów: Szemajasza, pierworodnego, Jehozabada drugiego, Joacha trzeciego, Sakara czwartego, Netanela piątego, [5] »Amiela szóstego, Issachara siódmego, Peultaja ósmego - gdyż Bóg mu pobłogosławił. [6] »Jego synowi Szemajaszowi również urodzili się synowie, którzy zarządzali domem swojego ojca, ponieważ byli dzielnymi ludźmi. [7] »Oto synowie Szemajasza: Otni, Rafael, Obed, Elzabad i jego bracia, ludzie dzielni, Elihu oraz Semakiasz. [8] »Wszyscy oni należeli do synów Obed-Edoma - oni, ich synowie i ich bracia, ludzie dzielni, dobrze przygotowani do służby. Było ich u Obed-Edoma sześćdziesięciu dwóch. [9] »Także Meszelemiasz miał synów i braci, ludzi dzielnych -osiemnastu. [10] »Podobnie Chosa, wśród potomków Merariego, miał synów. Ich naczelnikiem był Szimri; nie był on pierworodny, a mimo to ojciec postawił go na czele. [11] »Chilkiasz był drugi, Tebaliasz trzeci, Zachariasz czwarty - wszystkich synów i braci Chosy było trzynastu. [12] »Naczelnikom tych grup odźwiernych przypadały obowiązki w służbie w świątyni PANA, podobnie jak ich braciom. [13] »W przypadku każdego bowiem, niezależnie od tego, jakie miejsce zajmował w rodzie swojego ojca, rzucano losy, dla każdej bramy z osobna. [14] »Tak więc los na stronę wschodnią padł na Szelemiasza. Gdy następnie rzucano losy dla jego syna Zachariasza, roztropnego doradcy, przypadła mu strona północna. [15] »Obed-Edomowi przypadła strona południowa, a jego synom - składnice. [16] »Szupimowi i Hosie przypadła strona zachodnia wraz z bramą Szaleket, przy trakcie wiodącym w górę, straż obok straży. [17] »Od wschodu wartę pełniło sześciu Lewitów, od północy czterech na dzień, od południa czterech na dzień i przy składnicach - po dwóch. [18] »Przy kolumnadzie: od zachodu czterech, a przy trakcie dwóch, tuż przy kolumnadzie. [19] »To są grupy odźwiernych, jeśli chodzi o synów Koracha i synów Merariego. [20] »Ich bracia, Lewici, sprawowali pieczę nad skarbcami świątyni Bożej i nad skarbcami poświęconych darów. [21] »Synowie Gerszonity Ladana: Jechieli, naczelnik rodu. [22] »Synowie Jechieliego: Zetam i jego brat Joel. Oni pilnowali skarbców świątyni PANA. [23] »Co do Amramitów, Jisharytów, Hebronitów i Uzjelitów, [24] »to pieczę nad skarbcami sprawował Szebuel, syn Gerszoma, syna Mojżesza. [25] »Jego bracia, od strony Eliezera, to: Rechabiasz - jego syn, Jeszajasz - jego syn, Joram - jego syn, Zikri - jego syn, i Szelomit - jego syn. [26] »Ten Szelomit wraz ze swoimi braćmi odpowiadał za wszystkie skarbce poświęconych darów, które złożył król Dawid i naczelnicy rodów, dowódcy tysięcy i setek oraz dowódcy wojsk. [27] »Ofiarowali oni dla wsparcia świątyni PANA łupy wojenne. [28] »Wszystko, co ofiarował jasnowidz Samuel, Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, i Joab, syn Serui - wszystko, co zostało poświęcone, znajdowało się pod opieką Szelomita i jego braci. [29] »Co do Jisharytów, Kenaniasz i jego synowie zostali wyznaczeni na urzędników i sędziów do pracy na zewnątrz, w Izraelu. [30] »Co do Hebronitów, Chaszabiasz i jego bracia, ludzie dzielni, w liczbie tysiąca siedmiuset, stali na straży Izraela na zachód od Jordanu i odpowiadali za wszystko, co wiązało się z dziełem PANA oraz służbą na rzecz króla. [31] »Jeśli chodzi o Hebronitów, to - zgodnie z rodowodem - Jerijasz był ich naczelnikiem. W czterdziestym roku panowania Dawida doszukano się wśród nich dzielnych ludzi w Jazer Gileadzkim. [32] »Tych dzielnych ludzi, jego braci, było dwa tysiące siedmiuset naczelników rodów. Król Dawid ustanowił ich przełożonymi nad Rubenitami, Gadytami i połową plemienia Manassesa, powierzając im wszystkie sprawy Boże oraz własne. 
«  1 Księga Kronik 25 1 Księga Kronik 26 1 Księga Kronik 27  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).