«  1 Księga Kronik 27 1 Księga Kronik 28 1 Księga Kronik 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt Izraela, naczelników plemion, książąt oddziałów służących królowi, dowódców tysięcy oraz setek, zarządców całego dobytku i stad należących do króla, synów królewskich wraz z dworzanami, wojowników i wszystkich innych ważnych ludzi. [2] »Gdy wszyscy byli na miejscu, Dawid wstał i powiedział: Posłuchajcie mnie, moi bracia i mój ludu! To ja z całego serca chciałem zbudować dom, w którym mogłaby spocząć skrzynia Przymierza z PANEM i który byłby podnóżkiem stóp naszego Boga. Przygotowałem nawet materiał na budowę. [3] »Lecz Bóg powiedział do mnie: Nie możesz zbudować domu dla mojego imienia. Jesteś człowiekiem wojny. Przelałeś wiele krwi. [4] »Nie znaczy to jednak, że PAN, Bóg Izraela, nie wybrał mnie z całego rodu mojego ojca, abym już na zawsze pozostał królem nad Izraelem. Przeciwnie, wybrał On Judę na księcia, w plemieniu Judy ród mojego ojca, a wśród jego synów mnie sobie upodobał, aby właśnie mnie ustanowić królem nad całym Izraelem. [5] »A spośród wszystkich moich synów, bo PAN dał mi ich wielu, wybrał Salomona, aby jako król Izraela zasiadł na tronie z woli PANA. [6] »Powiedział On do mnie: Twój syn Salomon zbuduje Mi dom i wytyczy jego dziedzińce, gdyż wybrałem go sobie na syna i Ja będę mu ojcem. [7] »A jeśli wytrwa w przestrzeganiu moich przykazań i praw - jak to jest dzisiaj - utrwalę jego dynastię na wieki. [8] »Teraz zatem, na oczach całego Izraela, zgromadzenia PANA i w obecności naszego Boga, wzywam: Pilnie przestrzegajcie wszystkich przykazań PANA, waszego Boga, po to, byście posiedli tę dobrą ziemię i mogli przekazywać ją w dziedzictwo swoim synom na wieki. [9] »A ty, Salomonie, mój synu, poznawaj Boga swojego ojca. Służ Mu całym sercem. Znajduj w tym dla siebie przyjemność. PAN bowiem bada wszystkie serca i rozumie każdy przebłysk myśli. Jeśli będziesz Go szukał, pozwoli ci się znaleźć, lecz jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na zawsze. [10] »Uważaj zatem! PAN wybrał cię, abyś zbudował świątynię. Zbierz siły - i działaj! [11] »I Dawid dał swojemu synowi Salomonowi plan przybytku, to jest jego gmachu, jego skarbców, górnych i wewnętrznych komnat i pomieszczenia dla pokrywy przebłagania. [12] »Przekazał mu też plan wszystkiego, z czym nosił się w głębi ducha, odnośnie do dziedzińców domu PANA, wszystkich sal wokoło, skarbców domu Bożego, skarbców poświęconych darów, [13] »co do grup kapłanów i Lewitów, wszelkich czynności związanych ze służbą w domu PANA i co do wszystkich sprzętów potrzebnych w nim do służby. [14] »Przekazał mu także plany dotyczące wagi złota na wszelkie przybory do służby, dotyczące wagi srebra na wszystkie przybory srebrne, [15] »dotyczące wagi wszystkich złotych świeczników ze wszystkimi ich złotymi lampami, dotyczące wagi srebra na wszystkie świeczniki srebrne z ich lampami, stosownie do ich zastosowania, [16] »dotyczące wagi złota na wszystkie stoły na chleb układany w rzędach, dotyczące wagi srebra na stoły srebrne, [17] »dotyczące czystego złota na widełki, misy, kielichy, poszczególne puchary, wagi srebra na każdy puchar srebrny, [18] »wagi oczyszczonego złota na ołtarz kadzidlany, oraz plany rydwanu i złotych cherubów, rozciągających swe skrzydła i zacieniających skrzynię Przymierza z PANEM. [19] »O tym wszystkim - [jak powiedział Dawid] - pouczony został on na piśmie pochodzącym z ręki PANA. [20] »Po tych słowach Dawid zwrócił się do Salomona: Zbierz siły, bądź mężny - i działaj! Nie bój się, nie ulegaj trwodze, gdyż PAN, mój Bóg, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani nie opuści. Z Nim wykonasz wszystko, co łączy się ze służbą w domu PANA. [21] »Oto grupy kapłanów i Lewitów do pełnienia wszelkiej służby w domu Bożym. Będą one z tobą w każdym dziele, każdy przy całej swojej mądrości chętny do wszelkiej pracy - zarówno książęta, jak i lud - gotowi na każde twoje słowo. 
«  1 Księga Kronik 27 1 Księga Kronik 28 1 Księga Kronik 29  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).