«  1 Księga Kronik 4 1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Z synami Rubena rzecz ma się następująco. Był on pierworodnym Izraela, jednak zbezcześcił łoże swego ojca. Dlatego jego prawa pierworodztwa nie zostały wpisane do rodowodu. Zostały one przekazane synom Józefa, który był synem Izraela. [2] »Wprawdzie Juda był najpotężniejszy spośród swoich braci i od niego wywodził się władca, jednak prawa pierworodztwa należały do Józefa. [3] »Co do Rubena, pierworodnego Izraela, jego synami byli: Henoch, Palu, Chesron i Karmi. [4] »Synami Joela byli: jego syn Szemajasz, jego syn Gog, jego syn Szimi, jego syn [5] »Mika, jego syn Reajasz, jego syn Baal [6] »i jego syn Beera, książę Rubenitów, uprowadzony do niewoli przez króla Asyrii Tiglat-Pilesera. [7] »Jego braćmi, według ich rodzin wpisanych do rodowodów, byli: pierwszy Jejel, następnie Zachariasz, [8] »Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela. Zajmowane przez niego obszary ciągnęły się od Aroer aż po Nebo i Baal-Meon, [9] »i dalej na wschód aż do granic pustyni z tej strony rzeki Eufrat. Zajmował on rozległe obszary, gdyż jego stada w ziemi Gilead były liczne. [10] »A w dniach Saula prowadzili oni wojnę z Hagrytami. Po ich pokonaniu zamieszkali w ich namiotach w całej wschodniej części Gileadu. [11] »Synowie Gada graniczyli z nimi wcześniej w ziemi Baszan aż po Salka. [12] »Naczelnikiem rodu był Joel, Szafam był drugi po nim, a Janaj sprawował rządy w Baszanie. [13] »Ich braćmi według rodów ich ojców byli: Michael, Meszulam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber - siedmiu. [14] »Byli oni synami Abichaila, syna Churiego, syna Jaroacha, syna Gileada, syna Michaela, syna Jesziszaja, syna Jachdo, syna Buza. [15] »Achi, syn Abdiela, syna Guniego, był naczelnikiem rodu ich ojca. [16] »Mieszkali oni w Gileadzie, w Baszanie i jego okolicznych miastach oraz na wszystkich pastwiskach Szaronu aż po ich krańce. [17] »Wszyscy oni zostali wpisani do rodowodów za dni Jotama, króla Judy, oraz za dni Jeroboama, króla Izraela. [18] »Synów Rubena, Gada i połowy plemienia Manassesa, dzielnych wojowników, zdatnych do noszenia tarczy i miecza, potrafiących napiąć łuk, doświadczonych w walce i gotowych stanąć do bitwy, było czterdzieści cztery tysiące siedmiuset sześćdziesięciu mężczyzn. [19] »Rozpoczęli oni wojnę z Hagrytami, z Jetur, z Nafisz i z Nodab. [20] »Bóg wsparł ich w walce, tak że pokonali Hagrytów oraz ich sprzymierzeńców. Gdy w czasie bitwy wołali do Boga, On ich wysłuchał, ponieważ Mu zaufali. [21] »Po zwycięstwie uprowadzili stada swoich przeciwników, a liczyły one pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec i dwa tysiące osłów. Wzięli też do niewoli sto tysięcy ludzi, [22] »a wielu padło, gdyż wojna ta wyszła od Boga. Zajęli też ich tereny i zamieszkiwali na nich aż do uprowadzenia do niewoli. [23] »Synowie drugiej połowy plemienia Manassesa mieszkali w tej ziemi począwszy od Baszanu aż po Baal-Hermon, Senir i górę Hermon, a byli liczni. [24] »Oto naczelnicy rodów ich ojców: Efer, Jiszei, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, dzielni wojownicy, ludzie wielkiej sławy, naczelnicy rodów swoich ojców. [25] »Sprzeniewierzyli się jednak Bogu swoich ojców. Cudzołożyli z bóstwami ludów tej ziemi, ludów, które Bóg zniszczył przed nimi. [26] »Dlatego Bóg Izraela pobudził ducha Pula, to jest ducha Tiglat-Pilesera, króla Asyrii, i wziął ich on do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa. Zaprowadził ich do Chelach, do Chabor, do Hary i nad rzekę Gozan, gdzie przebywają aż po dzień dzisiejszy. 
«  1 Księga Kronik 4 1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).