«  2 Księga Kronik 12 2 Księga Kronik 13 2 Księga Kronik 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W osiemnastym roku panowania króla Jeroboama, nad Judą zapanował Abiasz. [2] »Panował on w Jerozolimie trzy lata, a jego matka miała na imię Maaka i była córką Uriela z Gibei. Między Abiaszem a Jeroboamem toczyła się wojna. [3] »Abiasz wyruszył na wojnę z wojskiem liczącym czterysta tysięcy doświadczonych wojowników, ludzi doborowych, a Jeroboam ustawił przy sobie do bitwy osiemset tysięcy doborowych, dzielnych wojowników. [4] »Przed bitwą Abiasz stanął na górze Semaraim, która leży na pogórzu Efraima, i zawołał: Słuchajcie mnie, ty, Jeroboamie, i cały Izraelu! [5] »Czy nie wiecie, że na mocy trwałego przymierza PAN, Bóg Izraela, dał Dawidowi i jego potomkom władzę nad Izraelem na wieki? [6] »Lecz powstał Jeroboam, syn Nebata, sługa Salomona, syna Dawida, i zbuntował się przeciw swojemu panu. [7] »Zebrali się przy nim ludzie próżni, niegodziwi i okazali się na tyle mocni, że Rechabeam, syn Salomona, wciąż młody i niedoświadczony, nie mógł się im oprzeć. [8] »Lecz teraz, czy myślicie, że jesteście w stanie przeciwstawić się królestwu PANA powierzonemu synom Dawida, tylko dlatego, że zebraliście się ogromnym tłumem i macie ze sobą złote cielce, z których Jeroboam porobił wam bóstwa? [9] »Czy nie wypędziliście kapłanów PANA, synów Aarona i Lewitów, i czy nie ustanowiliście sobie sami kapłanów, podobnie jak ościenne ludy? Każdy, kto u nich przychodzi po wyświęcenie, mając z sobą młodego cielca i siedem baranów, zostaje kapłanem tych, którzy właściwie nie są bogami! [10] »Co do nas, PAN jest naszym Bogiem! My nie opuściliśmy Go! U nas służą PANU synowie Aarona i Lewici! Oni są naszymi kapłanami! [11] »Składają oni PANU ofiary całopalne rano i wieczorem, spalają kadzidła, rozkładają chleb obecności na stole z czystego złota i dbają o to, by lampy na złotym świeczniku paliły się co wieczór. My bowiem służymy PANU, naszemu Bogu, a wy Go opuściliście! [12] »U nas na czele jest Bóg oraz Jego kapłani, u nas są trąby, by w nie zadąć na zew przeciwko wam, synowie Izraela! Nie walczcie z PANEM, Bogiem waszych ojców, bo wam się nie powiedzie! [13] »Jeroboam tymczasem urządził zasadzkę. Kazał zajść wojska Judy od tyłu. [14] »Gdy Judejczycy obejrzeli się za siebie, stało się dla nich jasne, że przyjdzie im walczyć na dwa fronty. Wówczas zawołali do PANA. Kapłani zadęli w trąby, [15] »a Judejczycy wydali okrzyk bitewny! Kiedy to się stało, Bóg pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i Judy. [16] »Synowie Izraela rzucili się do ucieczki przed Judejczykami, a Bóg wydał ich w ręce Judy. [17] »Abiasz ze swoimi wojskami zadał im wielką klęskę. Padło pięćset tysięcy doborowych wojowników Izraela. [18] »W taki sposób Izraelici zostali upokorzeni, a Judejczycy doznali wzmocnienia, gdyż zaufali PANU, Bogu swoich ojców. [19] »Abiasz natomiast ruszył za Jeroboamem i zdobył na nim następujące miasta: Betel wraz z jego osadami, Jeszanę wraz z jej osadami i Efron wraz z jego osadami. [20] »Za życia Abiasza Jeroboam nie odbudował już swojej potęgi, PAN zaś dotknął go tak, że ten umarł. [21] »Abiasz natomiast umocnił swoją władzę, pojął sobie czternaście żon i został ojcem dwudziestu dwóch synów oraz szesnastu córek. [22] »Pozostałe sprawy Abiasza, przebieg jego panowania, zostały opisane w Rozważaniach proroka Iddo. 
«  2 Księga Kronik 12 2 Księga Kronik 13 2 Księga Kronik 14  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).